SGP breekt lans voor PGB informele jeugdzorg

13 december 2019

In de raadsvergadering van 12 december werd op initiatief van de SGP en ChristenUnie een amendement ingediend om de voorgestelde drastische verlaging van het Persoons Gebonden Budget (PGB) voor informele jeugdzorg te verlagen, om te buigen. In de vorige raadsvergadering uitte de SGP, bij monde van woordvoerder Rien van der Boom, al haar zorgen over de versobering. De SGP staat geen ontmoediging van dit PGB voor via een tariefsverlaging. De SGP vind dit principieel onjuist. Het amendement op de Verordening jeugdhulp 2019 kreeg steun van SGP, ChristenUnie, CDA, PvdA en EVV.

In het voorstel van het college zou het PGB behoorlijk worden versoberd. In de praktijk zou dat inhouden een verlaging van het tarief van het Persoons Gebonden Budget als dat informeel wordt ingezet. Dan geldt het tarief van 125% van het minimumloon. De afbouw zou in 1 jaar plaatsvinden van een bedrag van € 33,69 naar € 13,99 per uur. De SGP kan zich goed voorstellen dat er soms vragen zijn ingeval het Persoons Gebonden Budget informeel wordt ingezet. Het PGB is echter wel, bij wet geregeld. SGP-Tweede Kamerlid Van der Staaij heeft zich destijds hier enorm voor ingezet.

Ten volle faciliteren
De SGP-fractie vindt het lastig en eigenlijk principieel onjuist als op deze wijze het PGB heel onaantrekkelijk c.q. vrijwel onmogelijk wordt gemaakt en de goeden het met de kwaden moeten bekomen. ‘Omdat de wijziging van de verordening nu speelt, spreek je vanzelf wat mensen en dan is het in sommige gevallen ingrijpend wat er in een gezin kan spelen; soms zelfs om moedeloos van te worden. Met een verordening kun je niet alles oplossen maar waar we kunnen sturen, ondersteunen, faciliteren, moeten we dat ten volle doen’, aldus woordvoerder Van der Boom. ‘Om het PGB-tarief met 60% te verlagen met een afbouwtijd van 1 jaar vinden wij niet reëel. We moeten ervoor oppassen om een PGB via tariefsverlaging te ontmoedigen. Dat kan de bedoeling niet zijn. En om misbruik tegen te gaan (en soms komt dat voor) doe je dat niet met een tariefsverlaging. Je hebt recht op een PGB; of je hebt het niet. En daar hoort dan wat ons betreft een normaal tarief bij. Het laagst wettelijke tarief met een kleine plus, vinden wij te mager. Met het percentage van 175% (wat wordt voorgesteld in het amendement) lopen we ongeveer gelijk met het tarief dat onder de Wet langdurige zorg (WLZ) geldt voor informele zorg’.

Amendement
Na deze bijdrage diende ChristenUnie college Mariëlle van den Berg namens 5 partijen (SGP, ChristenUnie, CDA, PvdA en EVV) het amendement in. Uiteindelijk kon het amendement alleen op steun van deze partijen rekenen. Overigens werd ook de gehele verordening Jeugdhulp alleen door deze partijen gesteund.