SGP pleit voor realistische begroting Waterschap

17 december 2019

Sinds de verkiezingen in maart jl. bestaat het college van Waterschap Hollandse Delta uit de Waterschapspartij Hollandse Delta, Gebouwd, Ongebouwd en CDA en SGP. Dit college heeft het initiatief genomen om de problemen in het Waterschapshuis het hoofd te bieden. Een commissie van 4 leden uit de Verenigde Vergadering (VV) heeft, met hulp uit de organisatie, een notitie “Huis op Orde” geschreven. De SGP steunt dit programma maar pleit tevens voor realistisch begroten, zodat de lastenstijging beperkt kan blijven.

“Huis op Orde” is de basis voor het beleid 2019-2023. Het is uniek dat dit programma door alle partijen in de VV van 27 november unaniem is vastgesteld.
Achterstanden in onderhoud en veiligheid van waterzuiveringsinstallaties vergen in de periode 2020-2024 naar verwachting ruim 100 miljoen extra investeringen, die via belastingheffing moet binnenkomen. In de VV van 7 juli heeft de VV al besloten tot een extra investering van 7 miljoen voor onder andere extra Wegenaanleg en Waterbeheer.

Lakmoesproef
Terwijl eerder dit jaar een belastingverhoging van 15% voor komend jaar werd verwacht is de verhoging voor 2020 nu beperkt gebleven tot 6,74%. Deze verlaging is bereikt door de inzet van reserves en het doorschuiven van verplichtingen naar later jaren. Woensdag 11 december is de door het college voorgelegde begroting voor 2020 met een omvang van 204 miljoen euro vastgesteld in de VV. Door een amendement zijn enkele zaken scherper neergezet. Zo moet het college nu maandelijks, rapporteren over de vordering van de voorgenomen werkzaamheden. Verder bleek ook de afgelopen maand dat in 2019 naar verwachting 10 tot 15 miljoen investeringen van de vastgestelde begroting 2019 nog niet zijn uitgevoerd. Het college en de organisatie zijn aan zet om deze doelstellingen voor 2020 wel te realiseren. Dit wordt de lakmoesproef voor het college.

Realistisch
SGP-fractievoorzitter Wim de Jong: ‘De SGP staat nog steeds achter de doelstellingen om het achterstallig onderhoud zo spoedig mogelijk weg te werken. Aan de andere kant zien we dat de organisatie het vele extra werk op korte termijn nog niet aankan. Daarom heeft de SGP heeft zich sterk gemaakt om voor het komend jaar iets realistischer te begroten en zo de lastenstijging binnen de perken te houden’.