Nieuwe werkwijze gemeenteraad

10 januari 2020

De gemeenteraad heeft met ingang van 2020 zijn manier van vergaderen gewijzigd. Aanleiding hiervoor is de wens van de raadsleden tot meer interactie met betrokkenen door inspraak en meespreken te organiseren in kleinere groepen raadsleden die vanuit hun portefeuille bij het onderwerp betrokken zijn. Hiervoor is de dialoogavond in het leven geroepen: een avond waarop de raadsleden zo breed mogelijk worden geïnformeerd over de geagendeerde onderwerpen. Waar mogelijk worden betrokkenen uitgenodigd om mee te praten en te denken.

Hetzelfde vergadermodel
De gemeenteraad blijft het BOB-model gebruiken, waarbij in het proces van besluitvorming de fasen Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming worden doorlopen. De beeldvorming, de beginfase waarin het onderwerp verkend wordt en raadsleden zoveel mogelijk informatie inwinnen, krijgt nu een eigen interactieve avond: de dialoogavond. Het idee achter de dialoogavond is dat er veel meer interactie gaat plaatsvinden tussen raadsleden en betrokkenen bij een onderwerp. Ook het inspreken krijgt hier een plaats.

De agenda van de dialoogavond en de agenda’s van de andere openbare vergaderingen zijn te vinden in de vergaderkalender.

Vergaderschema
De gemeenteraad zal zoveel mogelijk op donderdagavond vergaderen. Dit is overzichtelijk en gemakkelijk te plannen. Het maandelijkse schema ziet er ongeveer als volgt uit:

  • Week 1: Interne raadsavond
  • Week 2: Raadsactiviteit – de gemeenteraad gaat de raadzaal uit
  • Week 3: Raadsvergadering – reguliere vergadering met oordeelvormende en besluitvormende fase
  • Week 4: Dialoogavond – inactieve avond met uiteenlopende onderwerpen en inspreekmogelijkheid

Kom meedenken
De raadsleden vinden het belangrijk dat inwoners meedenken en meepraten. Het helpt de raadsleden beter afgewogen besluiten te nemen. Via de website van de gemeente, Facebook en het Raadsnieuws in onze lokale kranten worden inwoners uitgenodigd te komen (mee)praten over een bepaald onderwerp. Heeft u zelf een onderwerp in te brengen tijdens de dialoogavond? Via de griffie kunt u dit aanmelden voor verdere afstemming en planning. Klik op: inspreken tijdens de dialoogavond voor meer infomatie hierover.

Raadsactiviteit
De gedachte achter de nieuwe raadsactiviteit op donderdagavond is dat de gemeenteraad “de raadzaal uit gaat”. Net als bij de kern- en werkbezoeken. De raadsactiviteit biedt de raadsleden inzichten, leermomenten en ervaringen.

Welkom!
Onze inwoners zijn dan ook meer dan ooit welkom tijdens de nieuwe dialoogavond. Maar ook tijdens de ‘gewone’ raadsvergaderingen blijft u van harte welkom. Beide avonden worden gehouden in Bestuurscentrum het Rondeel, Dwarsweg 40, Middelharnis.