Bouw beroepen campus gestart

1 februari 2020

Op 27 november 2019 is de bouw van de Beroepscampus officieel gestart. In het bijzijn van leerlingen en medewerkers van de betrokken onderwijsinstellingen én de Gemeente Goeree-Overflakkee, is symbolisch de eerste heipaal geslagen. In een nieuwsbrief vermelden de onderwijsinstellingen: ‘De Beroepscampus belooft een prachtige campus te worden. Met verschillende scholen én met het bedrijfsleven werken we samen om goed onderwijs te verzorgen en onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt. We willen de bouw- en verhuisprocessen voor iedereen zo voorspoedig mogelijk laten verlopen. We begrijpen dat dit ook van alle betrokkenen enig geduld en flexibiliteit zal vragen. Hiervoor willen we iedereen op voorhand bedanken’.

Start van de bouw
De start van de bouw was een symbolisch moment waarbij gezamenlijk de aftrap werd gegeven voor aannemer Vaessen om te starten met de bouw. ‘Samen’ was ook de rode draad in de toespraak van wethouder Peter Feller: “Dit project komt tot stand door een unieke samenwerking tussen de 3 O’s: onderwijs, ondernemers en overheid. Om de complexe vraagstukken in deze tijd het hoofd te kunnen bieden, moeten partijen ook steeds meer samenwerken: we hebben elkaar hard nodig! Samen maken we een succes van de Beroepscampus, voor Goeree-Overflakkee!” Inmiddels is de bouw van de Beroepscampus in volle gang.

Ontwerp Beroepscampus
Het ontwerp van de Beroepscampus is afkomstig van architectenbureau RoosRos. RoosRos zet zich in om gezonde gebouwen te ontwerpen. Gebruiksvriendelijke gebouwen waarin mensen zich goed voelen en waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ook vindt RoosRos het belangrijk om verantwoord om met zaken die op kunnen raken zoals producten en grondstoffen. Aan de hand van deze principes is een toekomstgerichte campus ontworpen.

Logo en huisstijl
‘Nu de samenwerking steeds verder vorm krijgt zijn we ook aan het nadenken hoe we ons met de verschillende partijen samen naar buiten toe moeten presenteren en wat we willen uitstralen. We zijn hiervoor een gezamenlijke naam, logo en huisstijl aan het ontwikkelen. Het is ons doel dat we als Beroepscampus goed herkenbaar zijn in de regio en daarbuiten. Op dit moment wordt hier hard aan gewerkt. Zodra er meer bekend is wordt u hiervan op de hoogte gebracht’, melden de scholen