Ondertekening intentieovereenkomst herstructurering Spuiplein Middelharnis

1 februari 2020

Op maandag 20 januari ondertekenden projectontwikkelaars Stevast Baas & Groen B.V. en Wonen à la Carte B.V. (samen in de V.O.F. Spuiplein) en wethouder Peter Feller van de gemeente Goeree-Overflakkee een intentieovereenkomst voor de herstructurering van het Spuiplein in Middelharnis.

Spuiplein
Het Spuiplein ligt in het historische centrum van Middelharnis en was oorspronkelijk een spuikom voor de haven van Middelharnis. Vroeger liet men de spuikom bij hoogwater vollopen om ze vervolgens bij laagwater met grote kracht te legen. Zo kon overtollig slib uit de haven verwijderd worden. Na de demping was er veel bedrijvigheid in het gebied. Ook kreeg het plein een belangrijke functie als parkeerterrein voor het centrum en als bevoorradingsroute voor de winkels op d’n Diek.

Herstructurering
In 2016 schreef de gemeente een prijsvraag uit voor de herstructurering van het plein. De prijsvraag is gewonnen door projectontwikkelaar Stevast Baas & Groen B.V. uit Capelle aan den IJssel. Zij zullen samen met projectontwikkelaar Wonen à la Carte uit Rijswijk de ontwikkeling van de woningen op zich nemen. De gemeente zal de openbare ruimte herinrichten.

Er is een plan gemaakt om het Spuiplein aantrekkelijker te maken. Zo wordt het plein ingericht met een verwijzing naar de rijke historie. Om het Spuiplein komen woningen en appartementen en een aanzienlijk deel van het plein blijft in gebruik als parkeerterrein. Daarnaast wordt er een nieuw parkeerterrein gerealiseerd aan de Sommelsdijkse Havendijk. Dit parkeerterrein wordt met een brug voor voetgangers verbonden met het Spuiplein.

Intentieovereenkomst
Alle partijen ondertekenden een intentieovereenkomst om het plan verder uit te werken, een bestemmingsplanprocedure op te starten en te komen tot een verkoopovereenkomst. Ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure worden omwonenden en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling betrokken. In februari van dit jaar worden zij hier nader over geïnformeerd.