SGP: Gelden Eneco moet structureel gaan renderen

21 februari 2020

In de raadsvergadering van 20 februari jl. ging de raad akkoord met de verkoop van aandelen Eneco. Iedere fractie koos zijn eigen invalshoek ter motivering. Voor de SGP is het van belang dat de opbrengst structureel blijft renderen voor de gemeentelijke financiën. Dat is niet alleen goed voor de begroting maar ook voor de samenleving, zo vinden de financieel woordvoerders van de SGP: Peter Grinwis en Simon van der Tang.

‘Het gebeurt niet vaak dat we als raad over bedragen van 50 miljoen mogen spreken. Met de verkoop van de aandelen Eneco is dat wel het geval. 
Iedereen zal bepaalde gevoelens hebben bij dit agendapunt’, zo begon van der Tang.

EMGO
‘Eneco is al decennia lang eigenaar van diverse gemeenten. 

Voor Goeree-Overflakkee was het de N.V. EMGO (Electriciteitsmaatschappij Goeree-Overflakkee), dat vanaf 1930 ervoor zorgde dat een groot deel van het eiland werd aangesloten op het electriciteits netwerk en later ook gas. De EMGO was echt een begrip op het eiland. De medewerkers werden ‘de mensen van ’t licht’ genoemd. Het was een tijd waar de EMGO 5 jaar na oprichting 898 gulden winst wist te maken en waar de gemeenteraden van de dorpen nog echt invloed hadden.

Dividend
Dat is tegenwoordig, 90 jaar na oprichting, wel anders. Met het opschalen is onze energiemaatschappij op grotere afstand gekomen. Wel moet gezegd worden dat we samen met de andere gemeenten aandeelhouder blijven van STEDIN, de netbeheerder. De binding echter tussen Eneco en de gemeente bestaat zo ongeveer alleen nog uit de jaarlijkse uitkering van het Dividend, dat met zo’n 5,5 ton per jaar in euro’s overigens best fors te noemen is.

Ideeën
Dat was voor de fractie ook gelijk een zorgpunt. Als we onze oren goed te luisteren leggen in de samenleving, is dat geld al een paar keer uitgegeven. Daar zal de raad zeker nog over spreken. De wethouder meldde dat op 7 mei hiervoor door de griffie een dialoogmoment is ingepland. Ook burgers kunnen dan meespreken en hun gedachten naar voren brengen. De input kan de raad meenemen bij de vaststelling van de Kadernota 2021′.Structureel rendement
De SGP-fractie gaf alvast een schot voor de boeg: ‘Daarbij maken we er geen geheim van dat het rendement van deze 50 miljoen minimaal gelijk of meer mag zijn dan het dividend dat we vanaf 2021 gaan missen.
Met andere woorden dat het voor de financiële gezondheid van de gemeente van belang blijft om de incidentele opbrengsten van de verkoop van Eneco zo te investeren dat de uitgaven niet alleen renderen voor de gemeente, maar ook structureel voor de gemeentelijke financiën!

’ Met die kanttekening kon de fractie akkoord gaan met de verkoop.