SGP stelt vragen over mogelijke aanwezigheid loden waterleidingen

27 maart 2020

De SGP-fractie heeft vragen gesteld naar aanleiding van zorgwekkende berichten over de negatieve gezondheidsgevolgen van loden waterleidingen. De vragen kwamen voort uit een publicatie van de NOS op vrijdag 7 februari. Op de gestelde vragen had onze gemeente niet gereageerd. Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat voor de hoofdkraan vrijwel alle loden leidingen in het verleden zijn gesaneerd. ‘Als toch nog ergens stukjes loden leiding worden aangetroffen, worden die vervangen’, zo geeft DNWG Infra aan. Ook blijkt dat het harde water zorgt voor een laag kalk aan de binnenkant van de leiding, waardoor het water niet direct in contact kan komen met de leiding. Voor de leidingen achter de hoofdkraan zijn eigenaren van woningen en gebouwen zelf verantwoordelijk. In gemeentelijke gebouwen en basisscholen zijn in elk geval geen loden leidingen aangetroffen.

Lood is, zo stond in het bericht, vooral voor baby’s en kinderen tot 7 jaar erg schadelijk. Bij deze groepen tast lood de hersenen aan, wat kan leiden tot afname van het IQ met 2 tot 5 punten. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en nierfalen.

Volgens de Gezondheidsraad zouden tussen de 230.000 en 460.000 mensen in Nederland nog altijd water uit loden waterleidingen drinken. Van hen zijn tienduizenden jonger dan 8 jaar. Gezien de geschetste risico’s vond de SGP-fractie het van belang om te weten hoe dit gesteld is in onze gemeente.

Monumentale panden
Evides deelt mee dat zij voor het publieke leidingnet de afgelopen decennia een intensief loodverwijderingsprogramma hebben uitgevoerd. Op een aantal plaatsen in het voorzieningsgebied van Evides kunnen nog stukjes lood aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij aansluitleidingen op moeilijk toegankelijke plaatsen of in monumentale panden waar woningeigenaren niet wilden meewerken aan vervanging met het oog op schade. Op Goeree- Overflakkee zijn hiervan volgens Evides geen bekende gevallen geregistreerd.

Scholen
De beide onderwijsinstellingen, stichting Sopogo en stichting Kindwijs beheren een aantal scholen die gebouwd zijn voor 1960. Stichting Sopogo heeft de leidingen in deze scholen geïnspecteerd en heeft geen loden leidingen aangetroffen. Stichting Kindwijs heeft aangegeven dat bij de oudere scholen de loden leidingen in het verleden zijn vervangen. Voor de zekerheid hebben zij hun installateur opdracht gegeven om bij de jaarlijkse inspectie hier nog nader onderzoek naar te doen om hiermee elk risico van de aanwezigheid van lood uit te sluiten.