SGP WSHD stelt vragen over voorgenomen werkzaamheden op zondag

10 maart 2020

De SGP-fractie in het Waterschap Hollandse Delta heeft deze week vragen gesteld over de werkzaamheden die op zondag verricht gaan worden aan de Rotterdamseweg te Ridderkerk in de periode van maart tot en met eind mei. Zo liet commissielid Bert Staat dinsdag weten in de Commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV). Bij de gestelde vragen geeft de SGP-fractie aan de berichtgeving hieromtrent te betreuren en is van mening dat behalve werkzaamheden van noodzakelijke aard, de zondag als rustdag ingevuld moet worden.

Volgens Wim de Jong, fractievoorzitter van de SGP-fractie Hollandse Delta, is het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op zondag een breuk met het beleid wat tot op heden binnen het Waterschap werd gehanteerd. Hij wil graag weten op basis van welke argumenten het bestuur zich in deze situatie heeft laat leiden. Daarnaast wil hij weten of het college van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap de mening deelt dat werkzaamheden op zondag, die in opdracht van WSHD worden uitgevoerd, beperkt dienen te blijven tot werkzaamheden welke noodzakelijk zijn als het gevolg van een calamiteit. Voorts verzoekt de fractie om de planning te heroverwegen zodat er op zondagen geen werkzaamheden plaats hoeven te vinden.

In de discussie bij het opstellen van het Bestuursprogramma van de Verenigde Vergadering, dat eind vorig jaar werd aangenomen, heeft de SGP zich steeds op het standpunt gesteld dat de zondag als rustdag door God gegeven, heilzaam is voor mens en maatschappij.