Stil

21 maart 2020

We leven momenteel in een onwerkelijke werkelijkheid.
Op het schoolplein hoor je geen kinderstemmen.
Bij de kerk zie je geen jongelui die naar de jeugdvereniging komen.
In de raadszaal van ‘Het Rondeel’ worden geen debatten gevoerd.
Het is op veel plaatsen stil geworden.

Door veel dingen is een streep gezet. Ook door de vergaderingen van de SGP-fractie en de gemeenteraad. Net als u willen we ons houden aan de maatregelen en richtlijnen van de rijksoverheid, die tot doel hebben om de verspreiding van het coronavirus te beperken. ‘Zo veel mogelijk thuisblijven’ en ‘afstand houden’ gaan niet samen met het houden van allerlei vergaderingen. Wel wordt bekeken welke mogelijkheden de gemeenteraad heeft om in deze omstandigheden toch besluiten te kunnen nemen. Zeker als de maatregelen langer gaan duren, zijn er immers diverse zaken die in de knel komen als het raadswerk stil blijft liggen.

Ook in deze omstandigheden willen we er zijn voor u, als inwoners van het eiland. Loopt u vast met de afgekondigde maatregelen? Bent u bang dat er dingen over het hoofd worden gezien? Ziet u spoedeisende zaken die te lang blijven liggen? Schroom niet om contact met ons op te nemen! Stuur een e‑mail naar: info@sgpgo.nl of verzend een bericht via sociale media.

We willen u ook vragen om in deze omstandigheden oog te hebben voor uw naasten. Stuur eens een kaartje naar iemand in een verpleeghuis, die geen bezoek meer mag ontvangen. Doe een boodschap voor een oude buurman, die de deur niet meer uit durft. Bel iemand met een beperkt sociaal netwerk, die nu hele dagen alleen thuiszit. Om het met de woorden van minister-president Rutte te zeggen: “Let een beetje op elkaar!”

De ingrijpende omstandigheden hebben ons veel te zeggen. De gedachte dat eigenlijk alles maakbaar is, blijkt een grote misvatting te zijn. Allerlei dingen die we onder controle dachten te hebben, ontglippen ons. Ik hoop dat het u en mij stil maakt. Stil voor het aangezicht van God. Met gevouwen handen. Omdat Hij regeert – ook nu. Omdat alleen in Hem bescherming en behoudenis te vinden is.

Ik wens u van harte toe dat de ervaring van de dichter van Psalm 62 ook de uwe mag zijn:

“Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.”

Hendrik Herweijer
Fractievoorzitter SGP Goeree-Overflakkee