Waterschap wil beeldbepalende bomenrij behouden

24 maart 2020

De 1.139 populieren langs het Volkerak blijven voorlopig staan. Aanleiding is een onderzoek naar de natuurwaarden dat altijd wordt gedaan bij voorgenomen bomenkap. De bomenrij blijkt van belang voor met name vleermuizen. Heemraad wegen & groen Petra van Nes stelt het bestuur van Hollandse Delta daarom nu voor om de bomenrij in stand houden.

In februari 2017 besloot het waterschap om de 1.139 populieren langs het Volkerak op Goeree- Overflakkee te kappen. Het gaat om Canadese populieren die met een leeftijd van ruim zestig jaar in de eindfase van hun ontwikkeling verkeren. Vallende takken kunnen op het nabijgelegen fietspad terechtkomen. Afgebroken takken veroorzaken overlast op de naastgelegen akkers.

Natuur- en landschappelijke waarden
Heemraad wegen & groen Petra van Nes-de Man: “Ik wil zorgvuldig omgaan met het beheer van alle bomen in ons gebied. Uit het onderzoek blijkt nu dat de populieren langs het Volkerak veel waarde hebben voor met name trekvogels en vleermuizen. Bovendien heeft de beeldbepalende bomenrij een grote landschappelijke waarde.”

Ingrijpende snoei
Heemraad Van Nes: “De bomen werden geplant vlak na 1953. Ze worden door buurtbewoners, wandelaars, fietsers en natuurverenigingen zeer gewaardeerd. Dit blijkt ook uit de 2.879 handtekeningen onder de petitie tot behoud van de bomen. Door nu te investeren in onderhoud en ingrijpende snoei, kunnen de populieren nog jaren blijven staan.“

Groepsgewijs vervangen
“Een bureau doet ondertussen onderzoek naar een voor flora en fauna zo gunstig mogelijke manier om de bomen op termijn groepsgewijs te vervangen door jonge vitale bomen. Dit in goed overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee, natuurverenigingen en perceeleigenaren,” aldus heemraad Van Nes.

Overigens start in april windpark Oost-Flakkee met de bouw van acht windturbines. De bomen en de staat waarin ze verkeren zijn door de gemeente in de vergunningverlening voor het windpark meegenomen.