Algeheel verbod recreatief verblijf Goeree-Overflakkee. Ook parkeerplaatsen stranden gesloten.

7 april 2020

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft besloten om een algeheel verbod in te stellen op recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens. Ze sluit hierbij aan bij de lijn van de regio Rotterdam-Rijnmond bij de toepassing van de op 30 maart afgekondigde noodverordening. De SGP-fractie vindt dit een verstandige keus. Op vrijdag 9 april maakte de gemeente bekend dat ook de parkeerplaatsen nabij de stranden worden gesloten.

Regio
Bij het toepassen van de noodverordening is voor Goeree-Overflakkee – in aansluiting met de regio Zeeland – in eerste instantie alleen het recreatief nachtverblijf verboden. Dagrecreatie werd weliswaar ontraden, maar niet verboden. In de rest van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is echter de lijn gekozen om recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens in zijn geheel niet meer toe te staan. Met het besluit van de burgemeester sluit de gemeente Goeree-Overflakkee zich aan bij de lijn van de regio.

Ook geen onderhoud
Bij recreatieparken, campings en jachthavens is recreatief (nacht- én dag)verblijf niet meer mogelijk. Eigenaren en huurders mogen ook geen onderhoud meer plegen aan hun recreatieverblijf, tuin of schip. Alleen voor eigenaren en/of beheerders van de campings, recreatieparken en jachthavens is noodzakelijk onderhoud toegestaan.

Bij jachthavens is het voor recreatievaart niet meer mogelijk om in en uit te varen, maar bedrijfsmatige vaart en het in de haven leggen van (recreatie)schepen uit de winterstalling is nog mogelijk.

Eenduidig
Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Met dit besluit ontstaat er binnen de regio een éénduidige lijn en voorkomen we verwarring die op dit gebied dreigde te ontstaan. Komend weekend is het Pasen. Doordat dagrecreatie nog steeds mogelijk was, voorzag ik – ondanks de eerder getroffen maatregelen – veel verkeersbewegingen van en naar campings, recreatieparken en jachthavens. Dat brengt risico’s met zich mee voor verspreiding van het coronavirus. Op Goeree-Overflakkee is het aantal besmettingen met het virus hoog, de druk op het ziekenhuis en onze zorgfaciliteiten neemt toe. Om die reden zie ik mij genoodzaakt om dit besluit te nemen.”

Uitzonderingen
De eerdergenoemde uitzonderingen op deze maatregel blijven gelden, voor verblijf voor seizoenarbeiders, permanente bewoning, recreatief nachtverblijf in verband met aantoonbare medische noodzaak of tijdelijke bewoning in verband met verhuizing of scheiding. De al toegekende uitzonderingen blijven dan ook van kracht.

Per direct
Deze maatregel gaat per direct in, hij is al vastgelegd in de noodverordening. Voor woensdag 8 april 16.00 uur zal er vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee echter geen handhaving plaatsvinden. Op deze manier kan de communicatie aan betrokkenen over dit besluit op een goede wijze plaatsvinden. De noodverordening is van kracht voor onbepaalde tijd. Zodra er ruimte of noodzaak is om deze aan te passen zal de veiligheidsregio hierover besluiten.

Parkeerterreinen stranden Goeree-Overflakkee dicht
De gemeente Goeree-Overflakkee sluit de parkeerterreinen bij de stranden van Ouddorp voorlopig af. Ook de sluizen van en naar de jachthavens worden afgesloten. Met de maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus moet worden voorkomen dat veel mensen naar de stranden gaan of de jachthavens binnenvaren en onvoldoende afstand van elkaar houden. De afsluiting blijft zo lang het nodig is.

Politie, handhavers en verkeersregelaars zijn aanwezig op de verschillende strandroutes om bezoekers te vragen terug naar huis te gaan. Ook worden mobiele tekstkarren ingezet op de toegangswegen naar de stranden.

Het gaat om alle parkeerterreinen bij de stranden van Ouddorp. Parkeren in de berm is niet toegestaan, daar wordt ook op gecontroleerd. De afsluiting van de sluizen van  Middelharnis, Stad aan ’t Haringvliet, Ooltgensplaat en Oude-Tonge is aanvullend op het besluit om jachthavens ook te sluiten voor dagrecreatie. De gemeente wil zo voorkomen dat passanten alsnog de jachthavens binnenvaren.

Ga niet naar het strand!
“Ik wil hierbij iedereen nogmaals dringend oproepen om zo veel mogelijk thuis te blijven. Genieten van het mooie weer kan ook in de tuin of op het balkon”, benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee. “We moeten voorkomen dat we in situaties komen dat de anderhalve meter niet nageleefd kan worden.”

Op de stranden zelf gelden de landelijke maatregelen rond het houden van afstand. Dat betekent dat, ook op het strand, de afstand tussen personen minimaal 1,5 meter moet zijn en dat het niet is toegestaan voor mensen om zich in een groep van drie of meer personen op te houden. Personen die samen een huishouden vormen en kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding van een volwassene, zijn hiervan uitgezonderd.

Risico
Het afgelopen weekend nam de drukte op de stranden al toe en de verwachting is dat door het mooie weer de komende tijd de drukte verder toeneemt. Als Goeree-Overflakkee de parkeerterreinen bij de stranden openhoudt, is de verwachting dat meer mensen daarop afkomen. Dat brengt risico’s met zich mee voor verspreiding van het coronavirus.