Dodenherdenking: kransen en online toespraak

7 april 2020

Dodenherdenking op 4 mei 2020 kan helaas niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het wel belangrijk om op passende wijze aandacht te besteden aan het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.

Daarom worden op 4 mei kransen gelegd bij de oorlogsmonumenten waar een herdenking gepland stond. De bestuurders ­– burgemeester, wethouders en raadsleden – die op deze plaatsen aanwezig zouden zijn, leggen daar ook nu een krans. Daarbij zijn – behalve een fotograaf – geen andere personen aanwezig. De gemeente zal op haar website en via andere communicatiekanalen aandacht besteden aan deze kransleggingen.

Het vlaggenprotocol wordt gevolgd zoals gebruikelijk. Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang hangen de vlaggen halfstok op de voor de gemeente gebruikelijke plaatsen.

Toespraak als alternatief
Als alternatief voor de toespraken van het gemeentebestuur wordt een toespraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman opgenomen, die vanaf 4 mei rond 19.30 uur in diverse media online te zien is. Zo is er ook de gelegenheid om 20.00 uur de landelijke toespraak van de Koning te volgen.

Naast Dodenherdenking zijn er andere officiële momenten die aangepast of niet doorgaan, zoals bijvoorbeeld de Lintjesregen, Koningsdag, Bevrijdingsdag en themamaand Vier je Vrijheid.

Lintjes in aangepaste vorm
Lintjesregen gaat door in een aangepaste vorm. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman neemt op 24 april persoonlijk contact (via videobellen) op met de te decoreren inwoners om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Op een later tijdstip zullen de Koninklijke onderscheidingen fysiek worden uitgereikt.

De activiteiten rond Koningsdag gaan niet door. De activiteiten rond 75 jaar Vrijheid/Vier je Vrijheid (inclusief Bevrijdingsdag) kunnen ook niet op de geplande data plaatsvinden.