Eerste online raadsvergadering gemeente Goeree-Overflakkee

17 april 2020

Als een van de eerste gemeenten in Nederland vergaderde de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee op donderdagavond 16 april volledig digitaal. Alle raads- en collegeleden namen vanuit hun thuiswerkplek deel aan de online vergadering. Tijdens de vergadering werd gedebatteerd, gestemd en werden raadsbesluiten genomen. SGP-raadslid C.G.M. Grinwis ging kort in op de nieuwe regeling met de Regionale Afvalstoffen Dienst  (RAD) en vroeg SGP-er P.C. Grinwis aandacht voor het maatregelenpakket rondom het VCP Middelharnis/Sommelsdijk.

Volwaardige raadsvergadering
Meerdere gemeenten vergaderen inmiddels online, maar het nemen van officiële raadsbesluiten is ingewikkeld om te organiseren. Hiervoor maakten de raadsleden van Goeree-Overflakkee gebruik van een speciale stemapplicatie, waarmee raadsleden op hun scherm voor of tegen een raadsvoorstel kunnen stemmen. Tot vorige week was het wettelijk niet mogelijk om besluiten te nemen buiten de gemeentelijke raadszaal, maar door een tijdelijke wet kan nu wel. Zo kon op een veilige en rechtmatige manier toch een volwaardige online raadsvergadering plaatsvinden. Voor de installatie van een raadslid en het verzorgen van de uitzending van de vergadering was nog een kleine bezetting in de raadzaal aanwezig, waarbij de maatregel om onderling anderhalve meter afstand te houden streng werd gerespecteerd.

Coronacrisis
De aanleiding voor het digitaal vergaderen is de maatregel die genomen zijn rondom het coronavirus. Vooraf aan de raadsvergadering sprak de burgemeester daarover de volgende woorden:

‘Ik sta aan het begin van deze vergadering graag even stil bij de aanleiding van deze, voor ons allemaal, zeer ongebruikelijke wijze van vergaderen. De coronacrisis houdt ons allemaal al geruime tijd bezig. En vanuit de gemeentelijke crisisorganisatie doet iedereen wat hij kan. Veel werk wordt verricht en verzet. Er worden moeilijke keuzes gemaakt die ook ingrijpend zijn. En die keuzes worden gemaakt binnen de ruimte van de regionale keuzes en de nationale keuzes die al voor ons gemaakt worden.

En wanneer u wellicht zou verwachten dat de gemeentelijke organisatie het nu rustiger heeft, moeten we nu juist alle zeilen bijzetten om al die extra taken uit te voeren, die door de crisis op ons afkomen. En die crisis stopt niet in het weekend en het bijbehorende werk dus ook niet. Onze mensen worden zwaar belast en ook extra, met de andere taken dat waarvoor ze normaal ingehuurd zijn.

De intelligente lockdown brengt extra werk voor de gemeente met zich mee. Extra controletaken, extra communicatie, extra geleverde hulp en alles is op dit moment anders dan voor de crisis. Deze situatie vraagt om creativiteit van ons allemaal, want in de tussentijd hebben we ook natuurlijk onze normale gemeentelijke taken te vervullen. En ik ben van mening dat de crisis, ondanks de mogelijke steun van het rijk, ook een aanslag zal plegen op onze gemeentelijke begroting. Ik kan helaas niet voorspellen hoelang het nog duurt, maar dat het wel eens langer zou kunnen gaan duren dan we in eerste instantie dachten, daar ben ik zeker van.

Ik wil namens u allen, het totale gemeentebestuur, kenbaar maken dat we enorm meeleven met al die mensen, die familieleden hebben verloren als gevolg van dit virus. Met de mensen die ziek zijn, met de mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid, hun werk en bedrijf. De coronacrisis hakt er wereldwijd hard in en ook hier op Goeree-Overflakkee. Het is erg triest als kinderen hun vader of moeder, of kleinkinderen hun opa of oma voorlopig niet kunnen zien. Als men niet bij de zieke oudere op bezoek mag. Of ook al zijn ze niet ziek. Als ze in een verzorgingshuis zitten, mogen ze geen bezoek ontvangen.

De anderhalve-meter-samenleving is nieuw voor iedereen en beperkt ons in de broodnodige sociale contacten die we zo gewend waren. En tot die tijd zullen we allemaal moeten volhouden, in het naleven van de regels die de verspreiding van het virus moeten voorkomen. De gemeente vraagt veel van haar inwoners, ondernemers en bezoekers, daar zijn we ons terdege van bewust. Maar we hebben geen keus. Ik grijp dan ook elke gelegenheid aan, dus ook deze, om op te roepen om vol te houden in het naleven van de richtlijnen en maatregelen. Ook nu, in de wetenschap dat het voorlopig ons enige wapen is tegen dat vreselijke virus. En laten we er inderdaad samen voor gaan: sámen tegen corona’.

Nieuw raadslid
Aan het begin van de vergadering installeerde raadsvoorzitter Ada Grootenboer-Dubbelman het raadslid Jos de Jonge. Hij vervangt raadslid Jan Zwerus, van de fractie Groep Jan Zwerus, die wegens ziekte tijdelijk ontslag heeft genomen. Na de installatie kon het raadslid direct online meevergaderen.

Dialoogavond 7 mei
De gemeenteraad is van plan om ook de dialoogavond op 7 mei aanstaande online te laten plaatsvinden. Tijdens deze avond worden onderwerpen beeldvormend toegelicht en kunnen raadsleden hun vragen stellen. Ook is het voor inwoners mogelijk om in te spreken. Insprekers kunnen contact opnemen met de griffie via e-mail: griffie@goeree-overflakkee.nl. Samen wordt naar een maatwerkoplossing gezocht voor hun inbreng tijdens de online dialoogavond. Dat kan bijvoorbeeld via een inlogcode of het inzenden van een filmpje.

Uniek
De raadsvoorzitter, burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, vond het een unieke ervaring om op deze manier te vergaderen; “Alle raadsleden hebben zich binnen enkele weken digitaal vergaderen en digitaal stemmen eigen gemaakt, een mooie prestatie waardoor de vergadering goed verliep. Door goede afspraken én oefenen vooraf was ik blij met de uitstekende vergaderdiscipline tijdens de vergadering. Dat is bij een online vergadering namelijk nóg belangrijker.”

De online vergadering van de gemeenteraad is goed verlopen. De vergadering was live te volgen op de gemeentelijke website. Daarbij was er door een technische storing in de livestream op sommige momenten wel sprake van een haperend beeld. De vergadering van 16 april is in zijn geheel terug te kijken via: www.goeree-overflakkee.nl/videoverslagen.