Fascinerend….

4 april 2020

FRACTIEBLOG – ‘Het fascineert mij in hoge mate dat onze Schepper, onze God in zijn majesteitelijke almacht geen gebruik maakt van oorlogsbodems, van gevechtsvliegtuigen, van (supersonische) raketten maar van een onooglijk, onzichtbaar, nietig, ongrijpbaar organisme, een VIRUS en daarmee heel de wereld in een korte spanne tijds stillegt om het mensdom tot bewustheid en realiteit te brengen, Zijn albestuur te tonen met als doel ons tot zelfreflectie, bekering, en bevrijding  te brengen’, zo zegt Rien van der boom in het fractieblog. Lees zijn bijdrage hieronder verder…

‘Het fascineert mij in het bijzonder dat wereldwijd vrijwel alle kerken binnen een enkele week op slot zijn gegaan. Dat is nog nooit voor gekomen. Soms gingen kerken wel eens dicht maar dan was er sprake van een rampscenario zoals een watervloed, een aardbeving of iets dergelijks. En dan was het altijd gebiedsgebonden; ook tijdens de Spaanse griep werden wel plaatselijk kerken gesloten.

Maar nu dus wereldwijd.
Dat zal wel niet voor niets zijn.

Zou het kunnen zijn om de kerk eens naar zichzelf, naar haar eigen cultuur te laten kijken. We zijn breed verdeeld, immers hoeveel geloven zijn er niet. We zeggen wel dat dit niet goed is, dat dit niet zo zou moeten maar de praktijk is weerbarstig. We spreken regelmatig van de behoefte om samen te gaan met andere kerken maar dan moet die ander wel voor onze godsdienst en onze vast omlijnde belijdenis  kiezen, zo vrees ik. Zouden wij niet wat al te vast in ons eigen systeem verankerd zitten.

Zondags doen we (om bij me zelf te blijven) het witte overhemd aan en kleden we ons in een passend stemmig maatkostuum. We gaan naar de kerk, kijken wie er allemaal wel en niet zijn en bij de collectezang en de tussenzang nemen we ons pepermuntje of mentos’je en luisteren we al kauwend en zuigend naar soms de meest indringende prediking. In een kerk met gemiddeld zo’n 500 bezoekers met twee diensten op een zondag gaan er al snel zo’n 200 rollen snoep door heen.  Is dat erg? Nee dat denk ik niet. Het is wel bijzonder; onderdeel van ons zondagse bestaan.

We zeggen als kerkmensen nogal eens van dezelfde lap te zijn gescheurd als wie dan ook op deze aarde maar als ik eerlijk ben voel ik me best wel wat anders, wel wat beter zelfs dan die joggende getatoeëerde kerel die op zondagmorgen de kerk voorbij rent. Als ik eerlijk ben heb ik niet zoveel met ‘hoeren’ en ‘tollenaren’; mensen waar de Heere Jezus nogal veel mee optrok tijdens zijn rondwandeling op aarde zoals ik dat in de bijbel lees.

Heel bijzonder vind ik overigens wel, barmhartig ook, dat met dat al, God Zijn Woord ons niet onthoud. Alle kerken verzorgen inmiddels digitale uitzendingen. De meesten met livestream zodat je ook de voorganger kunt zien. Voor andere kerken zijn die bewegende beelden nog een stap te ver. Wij hoeven zijn Woord niet te missen. Best opmerkelijk.

De getallen die het RIVM elke dag rond twee uur bekend maakt fascineren mij in hoge mate; 100, 112, 93, 132, 93, 175, 134, 166 overledenen; Corona gerelateerd. Aangrijpende getallen. Zeker. Maar wat mij ook fascineert is dat ik nooit van de term ‘oversterfte’ had gehoord. Het blijkt een term afkomstig van de levensverzekeringsbranche en drukt het aantal sterfgevallen uit boven het vastgestelde gemiddelde verwachte sterfgevallen in een bepaalde periode . Tijdens de 12 weken durende griepepidemie van 2016/2017 waren dat er 7.503 en tijdens de 15 weken durende griepepidemie van 2017/2018 waren dat er 9.444. Ik had daar nooit bij stil gestaan. De verwachting is dat die oversterfte in 2020 ver naar boven zal schieten. Professor Jan Latten zegt: ‘Die droom van die hoge levensverwachting moet zonder meer naar beneden worden bijgesteld.’ Het is wat zakelijk uitgedrukt maar misschien moeten die pensioenfondsen die inmiddels 1.500 miljard in kas hebben dat ook meenemen in hun beschouwingen voor de toekomst.

Het fascineert mij te horen van een kerel van even in de twintig hier in Nederland die al vanaf zijn geboorte lijdt aan astma dat hij nu plotseling  veel ruimer adem kan halen. In China is een sterke afname gemeten in de luchtconcentraties;  afname van koolstofmonoxide, van zwaveldioxide, van stikstofdioxide.

En onze Nederlandse lucht schijnt dus ook al een stuk schoner te zijn. Ik ben niet zo’n groene doorgeslagen klimaatkabouter. Maar toch. Wij doen het dus echt niet goed. Zou God met deze crisis ook kunnen bedoelen dat wij als rentmeesters van Zijn schepping wel grenzen in acht moeten nemen. Misschien is deze crisis ook wel bedoeld als een opvoedkundige les, een opvoedkundige zegen.

Het fascineert mij dat alle scholen in één keer gesloten konden worden en onze kinderen afstandsonderwijs kon worden gegeven. Het lukt. Heel knap vind ik het van al dat onderwijzend personeel en van al die kinderen die dat zo oppakken. Nee het is niet ideaal. Laten we het die tweeverdieners van ouders maar eens vragen die een aantal kinderen ‘bij de les’ moeten houden. De jeugdzorg wordt –zoals ik hoorde- nu al extra belast. Het verloopt niet in alle gezinnen vlekkeloos en rimpelloos. Je zal maar als tweeverdieners in een flatje zonder tuin wonen en met je kinderen aan één tafel zitten ieder met zijn eigen taak en hoog gestelde doel.

En tussen alles wat we horen en in dit tijdsgewricht meemaken vraag ik me af, heeft dat nu iets te maken met de eindtijd. Met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die toegezegd is. Ik ben geen theoloog en al helemaal geen profeet maar het is wel fascinerend dat in Openbaring 16 iets staat van een gezwel aan de mensen. Dat wordt door verklaarders wel gezien als een bijzondere ziekte, mogelijk een epidemie.

Het fascineert me ook als ik probeer te bedenken hoe het straks verder zal gaan. Zal deze crisis straks bijgeschreven worden in de annalen van de historie zo in de zin van: ‘Ja, dat was in 2020 toen had je die coronacrisis, toen konden we zelfs niet naar school en ook niet naar de kerk en er stierven toen echt heel veel mensen’.

Ik weet het niet.

Soms denk ik, we zullen er toch wel iets van leren met z’n allen maar soms denk ik ook wel als we over de piek heen zijn en we de crisis achter ons kunnen laten en er een stevig vaccin tegen ontwikkeld is we het misschien ook weer snel zijn vergeten.

Of het zou moeten zijn dat het ons langere tijd in de portemonnee gaat treffen. De oud-president van de Nederlandse bank, Nout Wellink zei het zo: ‘Je kan dan als Nederland  financieel wel gezond en sterk zijn maar als je als gezonde vent in een kolkende rivier terecht komt ga je toch echt onderuit’. Op dit punt heeft minister Hoekstra al bakzeil moeten halen, er zijn meer landen en staten dan Nederland alleen.

Daar kunnen we niet om heen. Dat gaat ons geld kosten.

Het fascineert mij dat eeuwen geleden al -het was in 1563- het in de Heidelbergse Catechismus  zo kernachtig in vraag en antwoord werd verwoord:

Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?

De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door Zijn voorzienigheid onderhoudt?

Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoerzicht hebben op onzen getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij tegen Zijn wil zich noch roeren, noch bewegen kunnen.

Het ga u goed’.

Rien van der Boom