Koninklijke onderscheiding voor vijf inwoners van Goeree-Overflakkee tijdens de Lintjesregen

24 april 2020

Op vrijdag 24 april 2020 werd aan vijf inwoners van Goeree-Overflakkee medegedeeld dat zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verraste decorandi door met hen te videobellen.

Door de maatregelen tegen het coronavirus, was het dit jaar niet mogelijk om de Koninklijke onderscheidingen op de gebruikelijke wijze uit te reiken. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nam met elk van de gedecoreerden telefonisch contact op via videobellen. Op die manier was er toch een uniek persoonlijk contact. Allen waren blij verrast met de bijzondere mededeling die zij van de burgemeester te horen kregen. Later op de dag werd aan huis een oranje boeket, een taart met afbeelding van een onderscheiding en een kaart met persoonlijke boodschap van de burgemeester bezorgd bij onderstaande decorandi.

Maja Ihrman-Breen uit Ouddorp
Nadat haar echtgenoot Klaas een auto-ongeluk kreeg in 1976, nam Maja Ihrman de taak van mantelzorger op zich. Op zeer bewonderenswaardige wijze zorgt zij al 44 jaar voor haar man. Zijn fysieke gesteldheid veranderde in de loop der jaren van minder-valide naar volledig invalide. Daarnaast was mevrouw Ihrman jarenlang mantelzorger voor haar beide ouders, die in 1989 en 1998 overleden. Daarna nam zij ook jarenlang de verzorgende taak op zich voor haar meervoudig gehandicapte broer Hans, die sinds 2018 in de Vliedberg verblijft.

Jaap van Oostenbrugge uit Stellendam
Van 1986 tot 1998 was Jaap van Oostenbrugge hulpverlener bij het Rode Kruis, afdeling Stellendam. Bij de Hersteld Hervormde Kerk in Stellendam is de heer Van Oostenbrugge sinds 1991 actief in diverse functies. Tot 1999 was hij diaken en scriba, en vanaf 2015 is hij ouderling en sinds 2018 weer scriba. Bij Mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’ in Stellendam vervult hij de taak van voorzitter vanaf het jaar 2000. En sinds 2013 is de heer Van Oostenbrugge betrokken bij Sjaloom Zorg, enkele jaren als vrijwilliger bij locatie Willemshof en vanaf 2018 als voorzitter van de Stichting Vrienden.

Ad Hameete uit Dirksland
Sinds 1987 is Ad Hameete vrijwilliger bij chauffeursvereniging Flakkee. Vanaf het eerste uur is hij als coördinator nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Truckrun. Daarnaast zet de heer Hameete zich al achttien jaar in voor de Hervormde Gemeente Dirksland, in de functies van koster, ouderling-kerkrentmeester, ledenadministrateur en lid van de commissie verbouw van verenigingsgebouw Onder de Wiek.

Gerrit Born uit Middelharnis
Al vanaf 1978 is Gerrit Born actief als vrijwilliger op het gebied van onderwijs, kerk en zorg. Van 1978 tot 1988 was hij Bestuurslid bij de Groen van Prinstererschool in Sommelsdijk. In de jaren tussen 1991 en 2018 vervulde de heer Born diverse perioden verschillende functies binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Hij was diaken, ouderling, voorzitter commissie van beheer, tweede voorzitter van de kerkenraad en voorzitter van de renovatiecommissie. Op dit moment is hij nog secundus van de Generale Synode

Bij Sjaloom Zorg was de heer Born lid van de Raad van Toezicht van 1994 tot 2010.  Daarnaast bood de heer Born sinds 2005 een periode van negen respectievelijk elf jaar ondersteuning aan twee bejaarden in de vorm van praktische en administratieve zaken.

Sinds 2016 is de heer Born actief als Bestuurslid van Stichting ter bevordering van het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen.

Jan Terlouw uit Sommelsdijk
Bij de Protestantse Gemeente in Hoek begon Jan Terlouw met vrijwillige taken en was hij lid van het college Kerkrentmeesters in de jaren van 1982 tot 1986. Daarna zet hij zich vanaf 1988 in voor de Exoduskerk in Sommelsdijk, waar hij veel functies binnen de kerkenraad vervulde: notulist, diaken, scriba en voorzitter van de kerkenraad. Sinds 2012 maakt de heer Terlouw ook deel uit van het college van kerkrentmeesters. Daarnaast betekent hij sinds 2017 namens Stichting Zijn veel voor 70-plussers door zijn preventieve huisbezoeken en biedt hij ondersteuning en advies op financieel gebied.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman gaf tijdens de gesprekken aan dat het gemeentebestuur veel waardering heeft voor zoveel vrijwillige inzet door onze inwoners. Zowel de decorandi als de burgemeester kijken uit naar een feestelijk moment waarop de Koninklijke onderscheidingen opgespeld kunnen worden.