Nu ook Corona testen vanuit auto bij eilandelijk ziekenhuis

16 april 2020

Sinds vrijdag 10 april kunnen mensen met een verwijzing voor het afnemen van een coronakweek terecht bij de Corona Drive Thru op ons ziekenhuisterrein. De Corona Drive Thru is ingericht in samenwerking met de gemeente. Zij stelden hiervoor de GO-bus, het mobiel gemeentehuis, beschikbaar en verzorgden de bewegwijzering.

Hoe werkt de Drive Thru?
Te kweken personen volgen op het ziekenhuisterrein de borden Corona Drive Thru. Eenmaal aangekomen bij de GO-bus op het verwachte tijdstip, blijven ze bij het afnemen van de kweek in de auto zitten. Na afname van de kweek verlaten ze het terrein. De Drive Thru is voldoende groot zodat bij meerdere afnames achter elkaar het normale verkeer niet belemmerd wordt en de overlast voor de omwonenden ook minimaal is.

Voor wie?
De Drive Thru is voor iedereen die een verwijzing heeft om te laten testen op corona. Dit kunnen medewerkers van CuraMare zijn, oncologische patiënten met klachten om te weten of de chemobehandeling door kan gaan of patiënten die een operatie moeten ondergaan.
Medewerkers worden door hun leidinggevende aangemeld voor een test en patiënten door hun behandelaar. Ze ontvangen dan een afspraakbevestiging voor een kweekafname bij de Drive Thru en kunnen doorgaans een dag na het testen de uitslag verwachten via de leidinggevende of behandelaar.

Mooie samenwerking
De samenleving zet zich in om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We houden ons daarom aan alle overheidsmaatregelen. Dat zowel Gemeente Goeree-Overflakkee als CuraMare dit belang onderstrepen, bewijst opnieuw deze mooie samenwerking. Met de Drive Thru verlagen we óók de kans op besmetting in het ziekenhuis.

Tekst en foto: www.vanweelbethesda.nl