Open brief SGP over herdenken

29 april 2020

In de editie van het Eilanden Nieuws van 29 april verscheen een brief vanuit de SGP-fractie Goeree-Overflakkee. In de brief gaat fractievoorzitter Hendrik Herweijer in op de tijd waarin we leven. Hij eindigt met een aantal regels uit het Wilhelmus. Hieronder de tekst van de brief:

Goeree-Overflakkee, 29 april 2020

Beste inwoners van Goeree-Overflakkee,

In deze tijd van het jaar zijn er altijd dagen van herdenken en vieren. Er worden dan tal van herdenkingsdiensten, activiteiten en festiviteiten georganiseerd. Dit jaar zou dat nog meer dan anders het geval zijn, omdat het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd van de Duitse bezetting. Maar door het coronavirus zijn vrijwel alle diensten, activiteiten en festiviteiten afgelast.

Alle franje is eraf.
Het is een uitgelezen moment om er eens bij stil te staan waarom we deze dagen van herdenken en vieren eigenlijk hebben.

* Koningsdag: Al eeuwenlang is er een band tussen Nederland en de Oranjes. Nog altijd vervullen zij een grote samenbindende rol in onze samenleving. Dat is belangrijk, juist nu we ermee geconfronteerd worden dat we ‘alleen samen’ deze tijd door kunnen komen.

* Dodenherdenking: Het is niet vanzelfsprekend dat we in vrijheid mogen leven. Het heeft duizenden mensenlevens gekost. En op veel plaatsen in de wereld eisen oorlogen nog dagelijks hun tol.

* Bevrijdingsdag: Het is een voorrecht dat we in een vrij land leven. Het is echter een misvatting dat vrijheid betekent dat je nergens aan gebonden bent en dat je alles zelf kunt bepalen. In deze ‘coronatijd’ gelden allerlei beperkende maatregelen, maar we leven nog steeds in een vrij land! Zoals de minister-president zei: “De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander.” Waarvoor gebruik ik de vrijheid in ons land? Voor mijn grote, belangrijke ‘ik’? Alle zeer terechte waardering voor de vele medewerkers in de zorg wijst erop dat het veel belangrijker is wie ik voor anderen ben en wat ik voor anderen beteken.

Er zullen ook veel inwoners zijn van wie het hoofd helemaal niet staat naar herdenken en vieren, 
omdat ze overmand zijn door ziekte, zorg of verdriet. Ik wil u allen, maar hun in het bijzonder, 
de woorden meegeven die in het Wilhelmus zijn gericht aan ‘arme schapen in grote nood’:

Tot God wilt u begeven,

     Zijn heilzaam woord neemt aan,

     als vrome christen leven,

     ‘t zal hier haast zijn gedaan.

Namens de SGP-fractie Goeree-Overflakkee,

Hendrik Herweijer

(fractievoorzitter)