Weekmarkten op Goeree-Overflakkee vanaf 28 april (beperkt) toegestaan

28 april 2020

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft op 24 april besloten om de weekmarkten op Goeree-Overflakkee weer toe te staan, met ingang van dinsdag 28 april. Dit besluit heeft alleen betrekking op zogenaamde foodkramen.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besloot de burgemeester in maart om de weekmarkten op Goeree-Overflakkee niet meer toe te staan. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman: “Mijn eerdere besluit heb ik niet lichtzinnig genomen. Door het hoge aantal besmettingen op Goeree-Overflakkee was en is het noodzakelijk om dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen. De volksgezondheid is daarbij mijn eerste prioriteit.”

Versoepelen
In aanloop naar 28 april heeft de burgemeester besloten om de maatregelen ten aanzien van de weekmarkten te versoepelen. “In mijn overweging heb ik meegenomen dat we in de afgelopen weken zagen dat onze inwoners zich goed houden aan de getroffen maatregelen. Ook landelijk lijken we op de goede weg, met een daling van het aantal ziekenhuisopnames als gevolg. De situatie van nu maakt dat ik ten aanzien van weekmarkten een andere afweging kan maken”, aldus de burgemeester.

Samen met de marktondernemers treft de gemeente wel extra maatregelen om het (beperkt) toestaan van de weekmarkten veilig en binnen de grenzen van landelijke en regionale richtlijnen te laten plaatsvinden. Zo wordt alles ingericht om 1,5 meter afstand te houden. Ook worden de BOA’s van de gemeente ingezet om toezicht te houden.

Groeien
De burgemeester kan op haar besluit terugkomen als blijkt dat het beperkt toestaan van de weekmarkten tot een oncontroleerbare toestroom van bezoekers leidt, of dat marktondernemers of bezoekers zich niet aan de richtlijnen van het RIVM houden. “Ik hoop dat het zover niet komt. Ik vertrouw erop dat de marktondernemers en de bezoekers aan de weekmarkten hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen als we dit samen doen, is het mogelijk om stap voor stap naar de normale situatie te groeien.”

Het is een bewuste keuze om bij het toestaan van de weekmarkten stapsgewijs te werk te gaan. Het besluit heeft nu alleen betrekking op de foodkramen, omdat voedsel een primaire levensbehoefte is. Wekelijks wordt de situatie vanuit de gemeente geëvalueerd. Op het moment dat de weekmarkten op een veilige en positieve wijze verlopen, kan de burgemeester besluiten om de maatregelen verder te versoepelen en ook de non-food kramen weer toe te staan.