SGP benadrukt dat zorgen over 5G serieus moeten worden genomen

28 mei 2020

In de raadsvergadering van 28 mei werd door VKGO en Groep Jan Zwerus een motie ingediend over 5G, een nieuwe standaard voor snellere mobiele communicatie. In zijn bijdrage over deze motie benadrukte SGP-raadslid Herweijer dat de zorgen over de risico’s van 5G serieus moeten worden genomen: “Terecht stelt de motie dat er veel zorgen leven over 5G. We zijn het met de indieners van de motie eens dat die zorgen serieus moeten worden genomen.”

“In veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart.” Het zijn eeuwenoude woorden van de wijze koning Salomo. Die woorden kunnen we ook wel toepassen op technische ontwikkelingen. Allerlei nieuwe ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden, maar ze roepen ook vaak veel vragen op. Dat geldt ook voor 5G. Die techniek zorgt niet alleen voor supersnelle internetverbindingen die allerlei nieuwe mogelijkheden bieden, maar het is tegelijk ook iets ongrijpbaars. Je ziet de straling niet, je kunt het niet in je handen houden. En daardoor rijst ook al snel de vraag: wat doet het eigenlijk?, zo begon Herweijer zijn bijdrage.

Onderzoek
Herweijer wees erop dat SGP-kamerlid Stoffer vorig jaar heeft gevraagd om onderzoek door het RIVM en de Gezondheidsraad. “Het RIVM heeft onderzoek gedaan, eind juli verwacht de Gezondheidsraad met de resultaten van een onderzoek te komen. Die onderzoeksresultaten kunnen worden betrokken bij de behandeling van een verwachte wijziging van de Telecommunicatiewet, waar de motie over spreekt. De SGP kan zich dan ook vinden in het verzoek om in een brief aan de Tweede Kamer en aan de staatssecretaris aan te dringen op een gedegen bespreking van het advies van de Gezondheidsraad.”

Motie
Hoewel de suggestie werd gedaan om de motie aan te passen werd deze ongewijzigd in stemming gebracht. Daar kon de SGP geen steun aan geven. In de motie werd het college namelijk opgeroepen om de komst van 5G op Goeree-Overflakkee tegen te houden. Dat gaat de SGP te ver: “Daarmee wordt het college eigenlijk opgeroepen om tegen landelijke wetgeving in te gaan. De zorgen over 5G hebben bij de landelijke overheid alle aandacht en er vinden diverse onderzoeken en continue metingen plaats. Ook heeft de landelijke overheid aangegeven dat de blootstellingslimieten voor straling zullen worden aangepast als de huidige limieten toch gezondheidsrisico’s opleveren, zo stond deze week nog in een rechterlijke uitspraak over 5G. Onder deze omstandigheden zien wij geen ruimte om tegen landelijke regelgeving in te gaan.”