ChristenUnie & SGP-fractie ZH stelt vragen over voortgang Waterstofconvenant

9 juni 2020

Zoals bekend is de fractie van de ChristenUnie & SGP in Zuid-Holland voorstander van een energietransitie die niet op één front maar via meerdere fronten kan verlopen. Een onderdeel daarvan is Waterstof. De fractie stelde het college van Gedeputeerde Staten vragen over het Convenant Groenewaterstofeconomie Zuid- Holland, proeftuin Energy Island Goeree Overflakkee wat in december 2017, naast de provincie, door vele anderen is ondertekend op Goeree-Overflakkee.

‘Waterstof kan, in potentie, een goede bijdrage leveren bij deze transitie. ‘Ons’ eiland Goeree-Overflakkee is in onze Provincie een kennisbank als het gaat om Waterstof. Om die kennisbank optimaal te benutten en we niet alles scherp hebben wat de ontwikkeling zijn, tussen kennisbank en Provincie maar ook op het gebied van Waterstof, hebben we aan de verantwoordelijk Gedeputeerde een aantal schriftelijke vragen gesteld’, aldus SGP Statenlid Gerard van de Breevaart.

Voortgang
Zo wil hij onder meer weten of dat e.e.a. op schema loopt, stelt hij vragen over de waterstofbussen en wat de inzet van de Provincie vanaf 2017 tot heden is geweest om waterstof vanuit Goeree-Overflakkee tot een succes te maken. Ook wil hij weten wat men in deze collegeperiode concreet gaat doen om de waterstofprojecten uit o.a. het convenant gerealiseerd te krijgen. De vragen komen voort uit de berichtgeving van de lokale SGP die onlangs liet weten teleurgesteld te zijn in de houding van de provincie voor wat betreft het waterstofvulstation Oude-Tonge.

De vragen die gesteld zijn door de CU-SGP fractie (PDF)