‘De dreun voorbij’ – de hoofdpijn blijft…

22 juni 2020

Ook deze week weer een fractieblog waarin SGP-raadslid zijn gedachten aan het papier toevertrouwde…
Vorige week was het precies drie maanden geleden dat de wereldwijde coronadreun ons trof. Toen al was de verwachting dat het drie maanden lang spannend zou worden en daarna nog  geruime tijd zou nasudderen. Niemand weet hoe lang. Na een flinke dreun op je hoofd hou je er meestal voor langere of kortere tijd hoofdpijn aan over; heftig, zeurend, stekend, barstend.

We weten allemaal hoe het verloop is geweest, het was dagelijks in het nieuws, het was dagelijkse kost voor ons allemaal. Voor de één verliep het heel ingrijpend; werd getroffen door ziekte soms zelfs rouw, anderen werden ziek maar kwamen er goed van af, weer anderen ervaren een langdurige nasleep, verpleegkundigen en verzorgenden werden er op een ingrijpende wijze mee geconfronteerd, aan anderen ging het ergste voorbij.

Wereldwijd waren er bijna 8 miljoen besmettingen waarvan ruim 2 miljoen in Europa en ruim 48 duizend in Nederland. Er stierven wereldwijd 404.396 mensen, waarvan in Europa 184.671 en in Nederland 6.065.

Op 12 maart kwam Rutte met maatregelen; houd afstand, was je handen, ontsmet je voortdurend, bij snotterigheden thuis blijven. Die maandag daarvoor werd er nog wat lacherig over gedaan, we mochten geen handen meer geven maar nog wel een elleboogstoot; zelf gaf Rutte na afloop van die conferentie Jaap van Dissel van het RIVM bij vergissing nog wel een hand.

En nu zitten we met de hoofdpijn:

  • Hoofdpijn over de aankondiging dat er een enorme recessie zal volgen zoals onze generatie nog niet heeft meegemaakt. Men voorspelt 700.000 werklozen waarvan 140.000 in de bouw, de huizenwaarde zal met 5% dalen. Het CPB voorspelt voor de nederlandse economie een ongekende krimp van 6%.
  • Hoofdpijn over een nieuwe coronagolf die zoals men zegt er mogelijk zal komen, over 500 extra doden vanwege borstkanker omdat vrouwen een periode lang niet gescand konden worden.
  • Hoofdpijn bij kermisexploitanten niet vanwege de herrie die ze gewend zijn te maken maar vanwege de stilte die ze thans ervaren.
  • Hoofdpijn bij de horecaondernemers, ze mogen dan nu wel open maar met die 1½ meter afstand is dat niet altijd lonend; ze zijn bang voor boetes omdat klanten teveel ronddwalen en te weinig afstand houden.
  • Hoofdpijn bij kleine ondernemers die massaal in geldnood dreigen te komen.
  • Hoofdpijn bij kerken omdat de bijdragen achterblijven, collectezakken leeg in het rek hangen, bankafschrijvingen minder vlot verlopen en van verhuur van ruimten geen sprake kan zijn.
  • Hoofdpijn bij die kerkenraden die helemaal niets hebben met smartphone’s en al helemaal niet op zondag en daar nu de gemeenteleden gebruik van moeten laten maken omdat de kerkdiensten online gaan.
  • Hoofdpijn over meer dan 200 meldingen van mogelijke fraude met die coronasteun, een deel is verdwenen, een deel is vergokt, een deel is naar buitenlandse rekeningen overgemaakt.

Gelukkig maar dat al die helden en grootheden van vroeger van steen zijn en dus de dreun niet voelen als ze van hun voetstuk ter aarde gestoten worden anders zouden zij er zondermeer ook een flinke koppijn aan over houden. Het blijken bij nader inzien plotseling allemaal rascisten te zijn. En je mag het natuurlijk niet zeggen maar het zijn nog maar van die snotneuzen die je -terwijl je loopt te winkelen- indringend aanspreken en je komen vragen of je het toch wel met hun eens bent want anders ben je zelf een rascist. Over discriminatie gesproken.

Rascime is niet goed, zeer verwerpelijk zelfs en je mag niemand om ras of geaardheid discrimineren. Het is overigens wel goed om te weten in welke tijd en cultuur één en ander zich afspeelde, dat werpt soms nog een wat ander licht op de zaak. Helaas de meeste actievoerders worden niet gehinderd door enige historische kennis.

Neem nu dat standbeeld van Piet Hein in Rotterdam, ze hebben het beklad met teksten als ‘killer’ en ‘dief.’ Hij zelf is galeislaaf geweest en in 1602 uitgewisseld voor andere gevangenen. Het is bekend dat hij medelijden had met de tot slaaf gemaakte Afrikanen en inheemse Amerikanen. Hij wist wat het was om slaaf te zijn.

Hadden we nog maar zo’n Piet Hein, denk ik dan; zo’n vloot met zilver kunnen we nu wel gebruiken.

Wat zou het mooi zijn als we elkaar met volstrekte gelijkwaardigheid zouden aanvaarden. Dat is de norm die wij moeten hanteren of we nu Jood zijn of Griek, barbaars of Scyth (een geweldadig nomadenvolk) dienstknecht of vrije zoals Paulus dat zo mooi aan de Kolossenzen (3:11) schreef. We zijn in wezen allemaal gelijk en stellen geen van alle veel voor.

Het lijkt wel of alle corona-frustraties er nu plotseling uitkomen; maar vergeet vooral niet dat er altijd raddraaiers zijn die er als de kippen bij zijn als er wat te demonstreren valt. Hun enige levensdoel is om de maatschappij te ontwrichten.

Om er hoofpijn van te krijgen.

Rien van der Boom

17 juni 2020