Digitale extra raadsvergadering 30 juni 2020

29 juni 2020

Op dinsdag 30 juni om 19.30 uur start de extra online vergadering van de gemeenteraad. De agendapunten waar de raad niet aan toe kwam tijdens de vergadering op 25 juni, worden op deze avond behandeld.

In de oordeelsvormende fase zijn dat: het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2020, de gemeenteraad heeft reeds in de vergadering van 25 juni 2020 besloten ten aanzien van deel B van het MPG 2020 geheimhouding op te leggen en het geheimhoudingsbesluit van het college van B&W te bekrachtigen. Verder de jaarstukken van 2019 en de beantwoording van de vragen van de SGP inzake waterstoftankstation Oude- Tonge.

Diverse partijen dienden ook motie vreemd aan de agenda in: Motie Groep Jan Zwerus inzake concrete resultaten Smart Water, Motie Vol Vreugde en Groep Jan Zwerus inzake de skatebaan in Middelharnis, Motie VKGO, ChristenUnie, PvdA en Eiland van Vrijheid inzake tijdelijke verruiming toeristisch kamp. Ook de ingekomen stukken staan op de agenda.
De vergadering is zoals gebruikelijk via internet live te volgen: https://bit.ly/2YKxtEq