Hulp gezocht! input gevraagd!

13 juni 2020

De gemeente Goeree-Overflakkee is bezig met het schrijven van een overkoepelend beleidsplan Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De belangrijkste vraag: “Hoe kunnen we onze inwoners het beste ondersteunen?” De gemeente willen we graag inwoners betrekken bij het maken van dit plan, dat inwoners moet helpen langer zelfstandig thuis te kunnen wonen en deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Daarom vragen we uw en jouw hulp om bijvoorbeeld ervaringen uit de praktijk of verfrissende ideeën te horen. Het beste resultaat behaal je namelijk samen. Op de dialoogavond van de raad van 4 juni gaven wij, als beleidsadviseurs van het team Maatschappelijke Ontwikkelingen, al een presentatie.

Vraag
We zijn nu benieuwd naar uw/jouw antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen we als gemeente onze inwoners het beste ondersteunen op het gebied van Wmo?’ Reacties kunnen tot 24 juni  2020 gestuurd worden naar communicatie@goeree-overflakkee.nl. Deze e-mails worden doorgestuurd naar de betrokken afdeling.

Adviesraad
Voor dit beleidsplan is er goed contact met de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. Deze raad bestaat uit inwoners met affiniteit en deskundigheid op het gebied van het Sociaal Domein.

Voorafgaand aan het beleidsplan is de startnotitie ‘Zorgen doe je met en voor elkaar’ opgesteld en besproken in de raad:

https://www.goeree-overflakkee.nl/document.php?m=46&fileid=267706&f=97d8b937cce4bad98c34cf0bd502d26f&attachment=0&c=246772