Nieuwe stap herontwikkeling locatie gemeentehuis voormalige gemeente Oostflakkee

18 juni 2020

De gemeente Goeree-Overflakkee, woningcorporatie Oost West Wonen en Zorgvastgoedexpert Estea hebben op woensdag 17 juni een intentieovereenkomst getekend. Partijen bekrachtigen hiermee de afspraken die gemaakt zijn over de herontwikkeling van de kantoorlocatie van de voormalige gemeente Oostflakkee. Het doel is om op deze locatie senioren- en zorgappartementen te realiseren.

De ontwikkeling van deze locatie is al enkele jaren onderwerp van gesprek. Er zijn meerdere ideeën onderzocht en getoetst op hun haalbaarheid. Begin 2018 gingen de toenmalige plannen, voor de bouw van 25 appartementen, uiteindelijk niet door.

Intentieovereenkomst
Wethouder Peter Feller (Vastgoed) heeft in april 2018 met de toenmalige woningbouwvereniging Woongoed GO verkennende gesprekken gevoerd, over de vraag of er interesse was in het aankopen van de locatie voor sociale woningbouw. Woongoed GO is daar vervolgens enthousiast mee aan de slag gegaan en heeft de samenwerking gezocht met Zorgvastgoedexpert Estea. Estea is een landelijk opererende (zorg)vastgoedbelegger die nauwkeurig kijkt naar de lokale behoefte. Directeur Teus Oskam: “Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een veilige en prettige woonomgeving van bewoners die veelal kwetsbaar zijn en een zorgvraag hebben. Door middel van deze unieke samenwerking, waarbij een woningcorporatie samenwerkt met een particuliere belegger en waarin ieder van de partijen haar eigen maatschappelijke rol vervult, kunnen we passende huisvesting bieden aan ouderen.”

De partijen kijken ernaar uit om samen een mooie maatschappelijke en toekomstbestendige invulling te geven aan de locatie van het voormalige gemeentehuis. Zij hebben in de afgelopen periode de plannen verder uitgewerkt. Hierbij zijn diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Uiteindelijk is het plan om – in de plaats van het bestaande gebouw – 27 seniorenappartementen voor de sociale huursector, 18 kleinschalige zorgappartementen, 12 vrije sector zorgappartementen en 4 EersteLijns Verblijf (ELV) appartementen (met bijbehorende zorgfuncties) te bouwen. Ook een gezamenlijke ontmoetingsruimte, voor zowel de bewoners van Oost West Wonen als de bewoners van Estea, maakt onderdeel uit van de plannen.

Grote behoefte
Wethouder Peter Feller: “Ik ben blij met deze mooie stap. Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst komt de bouw van de appartementen nu echt dichterbij. Ik vind het belangrijk om aanvullende zorgvoorzieningen en sociale huurwoningen voor senioren in Oude-Tonge te realiseren. Het plan voorziet in een grote behoefte. Zo heeft dorpsraad in de afgelopen jaren meermaals gepleit voor de bouw van seniorenwoningen.”

Medio 2019 vond de fusie plaats van de vier woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee. Uit deze fusie ontstond de nieuwe woningcorporatie: Oost West Wonen. “Wij zijn in samenwerking met de gemeente en Estea verder aan de slag gegaan om dit nieuwbouwproject te realiseren. Oost West Wonen heeft grote ambities, zowel op sociaal gebied als op het vlak van wonen. Dit project in Oude-Tonge past daar heel goed bij”, aldus Jan Salverda, directeur-bestuurder van de woningcorporatie.

Vervolgstappen
De komende tijd zullen partijen het plan verder uitwerken. Ook de financiële haalbaarheid wordt verder onderzocht. Het doel is om te komen tot een koop- en ontwikkelovereenkomst en eind 2021 te starten met de bouw. Te zijner tijd zal er – binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen – een informatiebijeenkomst georganiseerd worden.