SGP: markt is onlosmakelijk verbonden met Sommelsdijk

1 juni 2020

In de raadsvergadering van 28 mei jl. onderstreepte SGP-woordvoerder voor cultureel erfgoed, Corné Grinwis nog eens dat de markt wat de SGP betreft onlosmakelijk verbonden is met Sommelsdijk. Aanleiding was de behandeling van de culturele erfgoedverordening waarover deze avond een besluit werd genomen. Daarin staat dat het college aan de culturele raad een toezegging had gedaan om de Sommelsdijkse markt tot cultureel erfgoed aan te merken.

Wel vroeg hij om een actualisatie van beleid. Eerder was in de startnotitie of beleidsnotitie ontwikkeling erfgoed GO 2018-2020 een tijdschema opgenomen waaruit bleek dat deze verordening in september 2018 zou worden vastgesteld. ‘Op basis hiervan vragen wij het college de planning te actualiseren. Kom met een realistisch haalbare planning. Graag krijgen we ook een actualisatie van de budgetten die destijds beschikbaar zijn gesteld. Kortom waar staan we en hoe staan we er financieel voor?’ Ook waren er vragen over de overgenomen suggestie van de culturele raad om subsidie te verlenen aan eigenaren van gemeentelijke monumenten.

Markt
Hoewel de markt nu, i.v.m. de maatregelen rondom het Covid-19 virus, tijdelijk verplaatst is naar Middelharnis, staat clip en klaar in de stukken dat het college de aanbeveling over de Sommelsdijkse markt overneemt om op te nemen op de lijst van immaterieel erfgoed. Als SGP-fractie zijn we daar blij mee en kan dus rekenen op onze steun. ‘Hiermee onderschrijft u als college de culture waarde van deze markt in Sommelsdijk. U vindt, even als wij, dat de Sommelsdijkse markt onlosmakelijk is verbonden met het marktveld en de Voorstraat van Sommelsdijk. Eveneens is dit in lijn met ons coalitieakkoord. Waardering daarvoor’.

VKGO twijfelde aanvankelijk aan de bedoelingen van het college om de markt te zijner tijd weer terug te verplaatsen naar de Voorstraat in Sommelsdijk. In antwoord op de mondelinge vragen benadrukte het college nogmaals de tijdelijkheid van de markt in Middelharnis. ‘Als er geen Covid-19 virus zou zijn geweest, dan was de tijdelijke verplaatsing niet aan de orde geweest’, aldus wethouder Both.

Foto: Facebook.com/marktksommelsdijk