Duurzame inzet Eneco gelden

17 juli 2020

In de raadsvergadering van 16 juli werd een besluit genomen over de ca. 50 miljoen die de gemeente had ontvangen vanuit de verkoop van Eneco. De SGP heeft er altijd op gestaan om de Enecogelden, zoals ze in de volksmond genoemd worden, duurzaam in te zetten. Immers krijgt de gemeente ook geen dividend meer. Dat scheelt jaarlijks ruim een half miljoen en dient voor de toekomst opgevangen te worden. Met het voorstel van het college wordt daarin voor belangrijke mate in voorzien.

De SGP stemde in met het voorstel om met 30 miljoen een kapitaalsreserve te vormen voor de komende 50 jaar, waardoor het gat in de begroting van het wegvallen van de dividend wordt opgevangen. Daarnaast ontstaat er hierdoor nog eens bijna 2 ton aan extra ruimte.
Woordvoerder Peter Grinwis gaf wel aan dat we moeten realiseren dat het bedrag van de kapitaalsreserve in 50 jaar verdampt. ‘Dat is wel weer jammer!’

Kengetallen
Onze fractie heeft vanaf het begin van de herindeling aangegeven dat een aantal kengetallen moeten verbeteren. De Enecogelden hebben positieve invloed op onze solvabiliteit. Daarnaast worden de reserves per inwoner groter en neemt de netto schuld af. Ook de weerstandsratio ondergaat een positieve wijziging.

Rendement in beeld houden
Grinwis wees erop dat er nu wel meer liquiditeit is en dat er minder snel een lening hoeft te worden aangetrokken. Dat kan op de korte termijn rentevoordelen betekenen. Die zijn met dit voorstel nog niet in beeld gebracht. Graag ziet de SGP-fractie bij de Begroting en Jaarrekening de voordelen die ontstaan zijn door de Enecogelden blijvend in beeld gebracht, zodat duidelijk is wat het rendement is geweest van de 50 miljoen. Wethouder Feller zegde toe dit duidelijk te maken.

De resterende 18 miljoen blijft voorlopig nog geparkeerd. De SGP zou daar ook duurzame voorstellen voor willen ontwikkelen, waarmee maatschappelijk en economisch het eiland versterkt wordt.