Goeree-Overflakkee zet in op voorkómen én aanpakken drugsgebruik

3 juli 2020

De SGP-fractie is geschrokken van het rioolwateronderzoek wat vorig jaar heeft plaats gevonden. Hoge concentraties amfetamine (speed) werd daarbij aangetroffen. Dat staat in het rapport van KWR: ‘Rioolwater, spiegel van de samenleving’.  Goeree-Overflakkee voert de lijst wat gebruik betreft aan.
Fractievoorzitter Hendrik Herweijer: ‘We wisten allang dat ook op Goeree-Overflakkee het gebruik van drugs helaas nog lang niet de wereld uit is. Toch is het schrikken als je hoort dat in het rioolwater op ons eiland veel meer amfetamine is aangetroffen dan in andere Nederlandse en Europese gemeenten. De hoeveelheden van andere soorten drugs waren ‘gelukkig’ vergelijkbaar met of minder dan in andere gemeenten. Maar het is duidelijk: er is nog steeds alle aanleiding om nog meer werk te maken van het voorkómen en aanpakken van drugsgebruik.
Onduidelijk is nog waarom in de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij Goedereede veel meer drugs zijn gemeten dan bij de RWZI’s elders op het eiland. Of er een link is met de vele recreanten op de kop van het eiland, valt nog niet te zeggen. In de lijst staan ook een aantal Europese steden’. De gemeenteraad werd donderdag reeds op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

Praat er gerust over mee tijdens de dialoogavond van a.s. donderdag 9 juli: https://www.goeree-overflakkee.nl/…/dialoogavond-9-juli_257…

De gemeente Goeree-Overflakkee gaat intensiever inzetten op het voorkómen én aanpakken van drugsgebruik. Onderzoek van het rioolwater heeft voor de gemeente de noodzaak hiervan bevestigd. Het is vooral ook belangrijk dat in de komende periode meer inzicht komt in het verontrustend hoge speedgebruik op Goeree-Overflakkee.

Vorig jaar heeft de gemeente aan wateronderzoeksinstituut KWR gevraagd om een rioolwateronderzoek uit te voeren om zo meer inzicht te krijgen in het drugsgebruik op Goeree-Overflakkee. Ze gaf daarbij gehoor aan een verzoek van de vereniging Moedige Moeders.

Resultaat
De resultaten van dit onderzoek maken onderdeel uit van het Beleidsplan Verslavingspreventie én worden gebruikt voor de verdere inzet op zorg/nazorg en handhaving. Met de verschillende organisaties wordt momenteel gesproken over de nodige vervolgstappen om de aanpak lokaal/regionaal verder te verbeteren. Ook wordt het rioolwateronderzoek over ongeveer vier jaar herhaald, maar dan wel in een andere periode.

Gemeenteraad
Samenwerking met alle partijen ziet de gemeente als een belangrijke sleutel tot een effectievere aanpak. Er zijn al veel goede initiatieven op (vooral) het gebied van verslavingspreventie, maar door het delen van informatie kan een beter beeld van de problematiek verkregen worden. Hoe kan het lokale vangnet effectiever ingezet worden? Hoe krijgen we duidelijk welke doelgroep op dit vlak meer hulp nodig heeft? En kan de handhaving effectiever ingezet worden? Op dat soort vragen wil de gemeente een antwoord krijgen. Ook in de gemeenteraad wordt hier verder over gesproken, onder andere tijdens de Dialoogavond op 9 juli.

Onderzoek
KWR is het onderzoeksinstituut van de tien Nederlandse waterbedrijven (en het Vlaamse De Watergroep). Rioolwater bevat resten van drugs die inzicht geven in het drugsgebruik van de bevolking. In juni en september 2019 zijn twee keer een week lang monsters uit het afvalwater van de vijf verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties op Goeree-Overflakkee genomen. In het chemisch laboratorium van KWR zijn vervolgens de concentraties bepaald van de restanten van cocaïne, amfetamine (speed), MDMA (xtc), methamfetamine (crystal meth) en cannabis. Deze waarden zijn vergeleken met gemeenten en regio’s waar eerder soortgelijke onderzoeken zijn uitgevoerd.

Speedgebruik
Uit het onderzoek blijkt dat Goeree-Overflakkee er voor wat betreft amfetamine (speed) in negatieve zin uitspringt. Voor de andere vier verdovende middelen zijn de resultaten vergelijkbaar met andere kleinere gemeenten én aanzienlijk lager dan in de grote gemeenten in ons land. Uit een analyse van de verschillen tussen de meetpunten onderling blijkt dat het voorzieningengebied van de zuivering van Goedereede een hoger gebruik van methamfetamine (crystal meth), MDMA (xtc), cocaïne en cannabis laat zien dan de zuiveringen van Oude-Tonge en Middelharnis. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat geen rekening is gehouden met toeristen. Op de Kop van Goeree verblijven in de zomerperiode veel vakantiegangers.

“We weten dat er op Goeree-Overflakkee drugs worden gebruikt, zoals overal in Nederland. Wat dat betreft zijn wij geen uitzondering”, reageert burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Maar van de uitkomst op het gebied van amfetamine/speed ben ik wel geschrokken. Waarom is bij ons de concentratie zo veel hoger dan in andere gemeenten? Dat antwoord geeft dit onderzoek helaas nog niet. Maar ongeacht het antwoord, het is wel duidelijk dat we met prioriteit hier extra op moeten inzetten.”

Vergelijkbaar
Bij de vier andere drugs is de conclusie van KWR dat de resultaten vergelijkbaar zijn met andere kleine gemeenten. Dat is voor de burgemeester en voor wethouder Berend Jan Bruggeman (Zorg) niet goed genoeg. “Zelfs zonder de uitschieter op het gebied van speed geeft dit onderzoek reden om onze aanpak verder te intensiveren”, licht Bruggeman toe. “Een verslaving is een ernstig probleem dat levens ontwricht. Van de gebruikers, maar ook van de omgeving. Dat moeten we niet bagatelliseren. Als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid om hier de strijd tegen aan te gaan.”

Lef
“Allereerst is het belangrijk om te benadrukken dat de gemeente Goeree-Overflakkee veel lef toont door opdracht te geven voor dit onderzoek. De uitkomsten zijn in de regel confronterend voor gemeentebesturen”, benadrukt Thomas ter Laak, senior onderzoeker Chemische Waterkwaliteit van KWR. “We zien dat maar weinig gemeenten die stap durven zetten omdat ze ook weten dat het consequenties heeft. Het instrument verschaft een confronterend inzicht in de omvang van het drugsgebruik en de populariteit van specifieke drugs. Het biedt echter ook de mogelijkheid om in de loop van de tijd de impact van maatregelen te meten.”

Het rioolwateronderzoek geeft informatie over de concentraties in het afvalwater en de totale omvang van het drugsgebruik. De locaties van het gebruik kunnen in Goeree-Overflakkee gespecificeerd worden naar de verschillende afvalwaterzuiveringen die deze gemeente rijk is. Het biedt echter geen duidelijkheid over bijvoorbeeld het type drugsgebruiker, het aantal gebruikers, de mate en frequentie van gebruik van individuele gebruikers en de redenen/problemen waarom de drugs worden gebruikt. Gaat het om jeugdige gebruikers of juist volwassenen? En gaat het om ‘grootverbruikers’ of juist om relatief veel kleine gebruikers?

Het onderzoek betreft een nulmeting. Niet eerder is een soortgelijk onderzoek gedaan naar de mate van drugsgebruik op Goeree-Overflakkee. Daarom is ook niet te concluderen of het gebruik van verdovende middelen af- of toeneemt. Desondanks ziet de gemeente het onderzoek als waardevol uitgangspunt om verder mee aan de slag te gaan.

Voor het complete onderzoek:
https://www.goeree-overflakkee.nl/portal/overzicht-nieuwsberichten_43553/item/goeree-overflakkee-zet-in-op-voorkomen-en-aanpakken-drugsgebruik_258241.html