Mooi nieuws voor gezinnen – Restitutie kosten Openbaar Vervoer

15 juli 2020

De ChristenUnie & SGP-fractie maakten onlangs werk van niet gebruikte abonnementsgelden van het Openbaar Vervoer. Statenlid Gerard van de Breevaart stelde daarover eerder vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. In samenwerking met het Voortgezet Onderwijs en Gedeputeerde Vermeulen is het gelukt om de Openbaar Vervoer-bedrijven te bewegen om een deel van de kosten terug te geven.

Van de Breevaart: ‘Wat kan samenwerken prettig zijn, zeker als er ook resultaat wordt geboekt. Dat is ook in dit dossier ervaren. Enerzijds zijn we blij dat enkele VO-scholen ons hebben gevonden om gezamenlijk op te trekken als het gaat om ondersteuning van gezinnen. Ondersteuning in de vorm van het kunnen bepleiten van restitutie van niet gebruikte OV-abonnementen tijdens de sluiting van scholen i.v.m. met Covid-19’.

Restitutie
Anderzijds is Van de Breevaart blij met de samenwerking en het resultaat. ‘Samen met VO-scholen en Gedeputeerde Vermeulen hebben wij ons hard gemaakt voor restitutie. En niet zonder resultaat hebben we vandaag gehoord. De OV-bedrijven gaan over tot teruggave van een deel van de kosten (uiteraard onder bepaalde voorwaarden). De teruggave loopt voor sommige gezinnen op tot wel in de 600 euro’, aldus het SGP-Statenlid.

Gezamenlijk
De fractie is we blij dat de OV-bedrijven dit gebaar hebben gemaakt en dat in dit dossier gezamenlijk werd opgetrokken met hetzelfde doel voor ogen. ‘Maar uiteindelijk zijn we het meest blij voor de gezinnen die dit geld nu misschien wel heel hard nodig hebben. Daarvoor doen we het!’, zo meldt het Statenlid.