Postuum uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis voor Machiel Osseweijer, oud-inwoner van Den Bommel

9 juli 2020

Op donderdag 9 juli reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman postuum de onderscheiding Mobilisatie-Oorlogskruis uit aan de kinderen van de heer Machiel Osseweijer. De onderscheiding werd toegekend door het Ministerie van Defensie.

Machiel Osseweijer werd in 1914 in Den Bommel geboren en groeide daar ook op. In 1984 overleed hij in zijn woonplaats Hilversum. In het bijzijn van familie en bekenden, vond de uitreiking van de onderscheiding Mobilisatie-Oorlogskruis dan ook plaats in verenigingsgebouw De Bommelstee.

Militaire inzet
In haar toespraak stond burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman stil bij de inzet op militair gebied van de heer Osseweijer. Als jongen van 20 jaar vervulde hij in 1934 zijn dienstplicht bij de Koninklijke Landmacht bij het 14e Regiment Infanterie. Tijdens de mobilisatie van 1939-1940 werd hij ingezet aan de Zanddijkstelling in Zuid-Beveland en maakte hij het bombardement in Middelburg mee. Tot juli 1940 was hij aangesloten als Bijzondere Vrijwilliger bij het Landstormkorps. Door de razzia in december 1944 werd hij als arbeidskracht ingezet. Na de oorlogsjaren meldde hij zich in 1949 aan bij de Nationale Reserve.

Mobilisatie-Oorlogskruis
Het Mobilisatie-Oorlogskruis is een onderscheiding die betrekking heeft op tenminste zes maanden inzet in diensttijd in de jaren 1939 en 1940 tijdens de mobilisatie. Deze onderscheiding is ingesteld door koningin Wilhelmina in een Koninklijk Besluit van 11 augustus 1948. Op 1 december 1992 kwam er een wijziging op het instellingbesluit.

Uitreiking aan kinderen
De kinderen van Machiel Osseweijer dienden een aanvraag in voor toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis voor hun vader. Nadat het Ministerie van Defensie de kinderen berichtte dat het Mobilisatie-Oorlogskruis postuum werd toegekend, voldeed burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman graag aan het verzoek om de onderscheiding uit te reiken op de geboortegrond van Machiel Osseweijer.