Tijdelijk meer kampeerplaatsen toestaan is onverstandig

27 juli 2020

Veel ondernemers worden hard geraakt door de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De SGP ziet daarom graag dat de gemeente zich inzet om ondernemers waar mogelijk te faciliteren bij het beperken van de omzetschade. Toch stemde de SGP tegen een motie van Vitale Kernen, PvdA, ChristenUnie en Eiland van Vrijheid, waarin het college werd verzocht om tot het eind van het jaar 30 extra kampeerplaatsen toe te staan op boerderijcampings.

In de raadsvergadering van 30 juni wees fractievoorzitter Hendrik Herweijer erop dat vorig jaar nog uitgebreid is gediscussieerd en gedebatteerd over de ruimte die de gemeenteraad wil bieden aan recreatie op het eiland. Het standpunt van de SGP was destijds (en is nog steeds) duidelijk: op de kop zijn de grenzen wel bereikt als het gaat om recreatie. Uiteindelijk is vorig jaar besloten om op boerderijcampings 45 standplaatsen toe te staan. Alleen daarom is de SGP al niet gelukkig met uitbreiding van boerderijcampings, ook al is het in dit geval maar tijdelijk.

Dat is nog meer het geval omdat in de praktijk alleen twee campings op de kop van het eiland baat hebben bij het toestaan van tijdelijke uitbreiding. Weliswaar geldt de motie naar de letter voor het hele eiland, maar ook na herhaaldelijke verzoeken kon niemand zeggen welke boerderijcampings in het midden of oosten van het eiland baat hebben bij de motie.

Volksgezondheid
Belangrijker nog vindt de SGP dat de volksgezondheid in het geding is als de gemeenteraad op dit moment actief meewerkt aan het toestaan van meer toeristen op het eiland. Het is nog maar kort geleden dat recreatie grotendeels verboden was, omdat de zorgsector door alle coronapatiënten overbelast was. Het coronavirus is nog altijd aanwezig. Nog steeds gelden ook diverse coronamaatregelen, zoals de verplichting om 1,5 m afstand te houden. De gemeente is medeverantwoordelijk om het naleven van die maatregelen mogelijk te maken én te handhaven. Dat is al een hele uitdaging als er, naast de eigen inwoners, veel toeristen op (de kop van) ons eiland verblijven. Daarom is het heel onverstandig om als gemeente actief mee te werken aan de komst van nog meer toeristen naar ons eiland.
Opvallend genoeg ging geen enkele indiener van de motie in op de volksgezondheid, hoewel meerdere tegenstemmende fracties dit aspect benoemden.

Gelukkig werd de motie niet aangenomen, omdat zowel in de raadsvergadering van 30 juni als in die van 16 juli de stemmen staakten.