Panoramaweg Slikken van Flakkee weer open

14 augustus 2020

De Panoramaweg, de toegangsweg over de Slikken van Flakkee naar het strand, recreatieveld en de steiger, is vanaf vrijdag 14 augustus overdag weer geopend voor gemotoriseerd verkeer. Eind juni besloot Staatsbosbeheer na meerdere vernielingen die in het gebied zijn aangericht, om de toegangsweg te sluiten. De totale schade van de vernielingen bedroeg maar liefst € 50.000,-.

Proef
In de afgelopen weken vonden er gesprekken plaats tussen de Staatsbosbeheer en de gemeente Goeree-Overflakkee, om de mogelijkheden te onderzoeken om de toegangsweg (deels) weer open te stellen. Op die manier kunnen bezoekers en inwoners met de auto het strandje weer bereiken. In goed overleg tussen partijen is besloten om de Panoramaweg vanaf vrijdag 14 augustus van 9:00 uur tot 21:00 uur weer open te stellen voor gemotoriseerd verkeer. Het is bij wijze van proef, na twee weken wordt geëvalueerd of de openstelling doorgezet kan worden.

Dupe
Locoburgemeester Daan Markwat: “Wij begrepen de verregaande maatregel die Staatsbosbeheer trof goed. We betreuren de vernielingen en trekken als partijen gezamenlijk op om dit probleem aan te pakken. We wilden als gemeente echter niet dat bezoekers en onze inwoners de rest van de zomer de dupe zouden worden van een kleine groep mensen die de vernielingen hebben aangericht. Het is voor veel mensen een te grote afstand om lopend of op de fiets naar het strandje van Melissant te gaan. Ik ben dan ook erg blij dat, na goed overleg met Staatsbosbeheer, de Panoramaweg deels opengaat en dat het strandje met de auto weer bereikbaar is.

Nachtafsluiting
De gemeente werkt actief mee aan de gekozen oplossing. Zo zorgt de gemeente dagelijks voor het openen en afsluiten van de toegangsweg, op de genoemde tijden. Het is voorafgaand aan de afsluiting belangrijk om eerst te controleren of alle auto’s het gebied hebben verlaten.

 Daarnaast zal er – in lijn met de afgelopen maanden – de komende periode extra toezicht en handhaving plaatsvinden op de Slikken van Flakkee. Staatsbosbeheer, gemeente, omgevingsdienst en politie werken samen om de vernielingen of andere overtredingen in het gebied tegen te gaan.