Eén keer in de 3 jaar laat de RAD een tevredenheidsonderzoek uitvoeren, om na te gaan hoe mensen tegen de huidige situatie aankijken en wat zij graag verbeterd zouden willen zien. Dit jaar zal de RAD niet alleen een bewonersonderzoek in de Hoeksche Waard laten uitvoeren, maar ook de inwoners van Goeree Overflakkee kunnen hun mening geven over afvalinzameling en afval scheiden. In de week van 14 september worden op basis van een steekproef 3.000 uitnodigingen per post verstuurd. Mensen kunnen volledig anoniem deelnemen aan het onderzoek.

Geef uw mening over afvalinzameling!
Gemeente Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee en de RAD willen graag uw mening weten over de afvalinzameling en afval scheiden. Sinds de komst van het Goed Scheiden Loont systeem in de Hoeksche Waard, zijn de inwoners actief afval gaan scheiden. De RAD is zeer tevreden met het succes van Goed Scheiden Loont, maar is ook benieuwd naar de mening van de bewoners over de gescheiden inzameling van het huishoudelijk afval. Goed Scheiden Loont wordt in 2021 ook in Goeree Overflakkee geïntroduceerd. Het scheiden van afval is belangrijk. Dit is namelijk beter voor het milieu én goedkoper. Ons afval bestaat voor het merendeel uit recyclebare grondstoffen!

De RAD is erg benieuwd hoe tevreden de inwoners van beide gemeenten zijn over de huidige situatie en welke mogelijkheden zij zien om de afvalscheiding en de service verder te verbeteren.

In de week van 14 september wordt door het onafhankelijk onderzoeksbureau Integron een uitnodiging met daarin de inlogcodes van de online enquête verzonden naar ruim 1.500 huishoudens per gemeente. In deze enquête wordt o.a. gevraagd naar de mening over de afvalinzameling, afval scheiden en voor de Hoeksche Waard naar de dienstverlening van de RAD. De RAD hoopt dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan het onderzoek.
De resultaten van deze enquête zullen worden gebruikt in het toekomstig afvalbeleid. Zodra de uitkomsten van de enquête bekend zijn, worden deze door de RAD naar buiten gebracht.