Werkzaamheden Korteweegje Dirksland tot eind 2020

25 augustus 2020

Tot en met eind 2020 zijn er werkzaamheden in het Korteweegje in Dirksland. Aannemer Siers start in opdracht van DNWG op maandag 31 augustus met het vervangen van de drinkwaterleiding en het aanpassen van de huisaansluitingen. Daarvoor worden graafwerkzaamheden uitgevoerd in de straat en het trottoir. Alle aanwonenden hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden.

De waterleiding ligt tussen industrieterrein Watertoren en de rotonde in het dorp. De werkzaamheden duren ongeveer zestien weken, wanneer zich geen onvoorziene situaties voordoen. Het fietspad achter de woningen aan de Korteweegje 14 tot en met 26 wordt op termijn tijdelijk afgesloten. (Brom)fietsers worden hier veilig omgeleid met borden. De werklocaties worden afgezet en zo klein mogelijk gehouden om de veiligheid voor de omgeving te garanderen.

Wekelijks is de bouwkeet van Siers op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur geopend voor vragen van omwonenden of andere belangstellenden of belanghebbenden. De bouwkeet is te vinden aan het Korteweegje 65. De voortgang van de werkzaamheden is te volgen via de BouwApp. Deze is gratis te downloaden voor telefoon of tablet (in de Playstore of in de Appstore). De app geeft met regelmaat informatie over de voortgang van de werkzaamheden, wegafsluitingen, omleidingen, enzovoort.

Netbeheerder Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest-Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan het drinkwaterleidingnet.