Raadsleden bezochten Kibeo

15 september 2020

Tijdens het werkbezoek aan Kibeo, afgelopen maandagmiddag 14 september werd nog eens aan den lijve ondervonden welk enorm grote gemeente wij zijn. We werden in Ooltgensplaat hartelijk ontvangen. Na het welkom en de presentaties werden we vervolgens in twee groepen verdeeld; de ene groep reed naar Stellendam en Ouddorp om vervolgens weer huiswaarts te keren. Een rit van in sommige gevallen zo’n 80 kilometer. Ikzelf werd in een andere groep ondergebracht en reed van Ooltgensplaat naar Sommelsdijk en Dirksland en toen weer naar huis. Dan heb je het over een kleine 50 kilometer.

Het was interessant om daadwerkelijk eens uit de mond van directie en medewerkers van Kibeo  te horen hoe dat nu allemaal in de praktijk gaat, wat één en ander betekent voor de opvang en ontwikkeling van een kind, hoe ingezet wordt op vroegsignalering als dat nodig is en de opmaat naar de basisschool.

Kibeo is een stichting zonder winstbejag en heeft zo’n 160 vestigingen in Zuid Holland, Zeeland en West Brabant maar inmiddels ook daarbuiten zoals in Utrecht en Gelderland. Ze zijn aangesloten bij KINDwijzer, een landelijke kinderopvangorganisatie en zijn lid van de branchevereniging voor Maatschappelijke kinderopvang. Alle medewerkers zijn gecertificeerd. Op Goeree Overflakkee maken 770 kinderen kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar gebruik van Kibeo. Bij De peuters in de leeftijd van 2-4 jaar staat de ontwikkeling centraal, alle vestigingen werken met Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) en er vindt voorbereiding plaats op het basisonderwijs, de ontwikkeling van de kinderen van 0-3 jaar wordt gevolgd met de observatiemethode KIJK, ouders worden nauw bij de ontwikkeling van hun kind betrokken en er is aandacht voor de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals spraak-taal, rekenprikkels, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling.

De agendastukken die we net voor het zomerreces behandelden waren wat mij betreft best wel technisch en dan is het goed om als volksvertegenwoordiger het in de praktijk te zien, de sfeer te proeven, het enthousiasme te ervaren en vragen te kunnen stellen.

Het was zeker voor mij als senior die wat verder van de praktijk afstaat een heel zinvol werkbezoek. Prettige ontvangst, goede informatie en in gastvrijheid besloot onze groep in Dirksland met een hapje en een drankje.

Dank aan Evelyn Mijnders die het organiseerde en Marleen Noordijk en haar medewerkers die ons meenamen in het proces van VVE, BSO, Kindopvang en al wat daar bij komt kijken.

Rien van der Boom