SGP ontstemd: ‘sticker-motie’ alleen maar voor de publiciteit

25 september 2020

Raadslid Zwerus van Groep Jan Zwerus had aangekondigd in de raadsvergadering van donderdag 24 september een motie in te dienen met als onderwerp: “Sticker op achterruit van alle elektrische auto’s in onze gemeente”. Toen de raad was toegekomen aan behandeling van de motie, trok Zwerus de motie plotseling in. Zogezegd omdat er geen tijd meer was voor behandeling van de motie, maar de werkelijke reden kwam er direct achteraan: Zwerus zei dat de aankondiging van de motie hem al genoeg publiciteit had opgeleverd. Vanuit de raad werd hier terecht ontstemd op gereageerd. Natuurlijk breng je met een motie iets onder de aandacht wat je als fractie belangrijk vindt. Maar je gebruikt een motie niet om er alleen maar publiciteit mee te genereren.

Een politiek debat hoort in de raadsvergadering thuis. Maar door de intrekking van de motie is een politiek debat onmogelijk gemaakt. De SGP-fractie wil toch graag duidelijk maken wat haar standpunt is over het onderwerp van de motie.

Sticker
In de aangekondigde motie is voorgesteld om het college te vragen om op de achterruit van alle elektrische auto’s in onze gemeente een sticker te plakken met daarop de teksten “Lekker duurzaam doen aan de stekker..?”, “Bedankt voor het kobalt, Mamadou” en “Niet duurzaam doen over de rug van anderen!” In de toelichting staat dat voor de productie van accu’s en batterijen onder andere kobalt nodig is. In de motie wordt ingegaan op de gevolgen die de winning van kobalt heeft voor de betrokken landen (met name Congo) en mijnwerkers. Ook wordt erop gewezen dat kinderen betrokken zijn bij de winning van kobalt. Omdat elektrische auto’s “zwaar gesubsidieerd worden en gepositioneerd worden als een duurzaam wonder, moet de belastingbetaler op de hoogte worden gebracht van de erbarmelijke omstandigheden van Mamadou”, een jongen die symbool staat voor de kinderen die meewerken aan de winning van kobalt.

Probleem is niet ludiek
Groep Jan Zwerus spreekt zelf van een “ludieke motie”. Dat bevestigt dat de motie alleen is gebruikt voor het genereren van publiciteit. Niet voor niets staat op de bij de motie gevoegde sticker alleen het logo van Groep Jan Zwerus. Het onderwerp dat de motie aan de orde stelt, leent zich er volgens de SGP-fractie echter helemaal niet voor om ludiek over te doen. De SGP is van mening dat we altijd eerlijk moeten zijn, ook over (waar de motie over gaat) het gebruik van accu’s in elektrische auto’s. Want daar zitten inderdaad niet louter positieve kanten aan. Negatieve aspecten zoals kinderarbeid moeten niet weggemoffeld worden. Dat de Rijksoverheid subsidie verstrekt voor elektrische auto’s, is voor de SGP echter geen goede reden om bezitters van elektrische auto’s min of meer te verketteren. Ook als we geen elektrische auto hebben, hebben we hoogstwaarschijnlijk heel veel elektrische apparaten waar accu’s of batterijen met kobalt in zitten. Als de genoemde negatieve aspecten ons aan het hart gaan, is er geen goede reden om verschil te maken tussen wel en niet gesubsidieerde zaken. Dan zullen we eerder proberen om die negatieve aspecten de wereld uit te helpen. Iets heel anders is dat brandstofauto’s ook niet bepaald brandschoon zijn. Ook aan de winning van olie zitten duidelijk schaduwkanten, om het maar voorzichtig te zeggen. Moet daar dan ook een achterruitsticker voor komen?

Footprint
Het zou eerlijker zijn en eigenlijk ook wel van veel meer moed getuigen om de levenswijze van ons, rijke westerlingen, eens onder ogen te zien. Welke grondstoffen worden allemaal gebruikt om onze consumptie mogelijk te maken? En welke negatieve gevolgen ondervinden vaak kwetsbare landen en personen daarvan? Nee, ook de SGP-fractie heeft geen oplossing voor alle problemen. Maar een ludieke sticker lost in elk geval helemaal niets op…