SGP-Waterschapsfractie stelt vragen rondom zoet water op de Kop van Goeree

11 september 2020

Van diverse zijden vernam de SGP-fractie van Waterschap Hollandse Delta van de problemen van onvoldoende zoetwater op de Kop van Goeree. Sommige kranten schreven deze zomer over ‘diefstal van water uit natuurgebieden’, tot onvrede van boeren die juist water nodig hebben voor gewassen. ‘Een groot deel van het water tussen het Zuid-Hollandse Ouddorp en de duinen is echter te zout om te beregenen. Een groep boeren wil onderzoeken hoe ze het zoete water optimaal kunnen benutten’, aldus de agrarische website nieuwe oogst. De SGP wil graag weten hoe het nu precies zit en stelde schriftelijke vragen aan het college van Dijkgraaf & Heemraden.

‘Tijdens de herinrichting van Ouddorp-West is toegezegd dat er ook een sluisje zou komen waardoor het overtollige water uit het Volgerland in een gebied met zoetwater zou stromen. Dat zou daar meer mogelijkheden bieden om te beregenen. Maar het sluisje is er nog steeds niet. De boeren zien meerdere oplossingen om meer gebruik te kunnen maken van het zoete water’, zegt Ouddorper Sjoerd de Jong in het artikel in nieuwe oogst. Hij volgt momenteel een agrarische opleiding op Aeres Hogeschool in Dronten. Ook zouden sluisjes gemaakt kunnen worden in de sloten die uitkomen op de brede brakke sloot om het zoete slootwater vast te houden of een hoger winterpeil om het regenwater in het gebied te houden. Anders wordt dat regenwater in de Grevelingen gepompt.

Vragen
In de vragen geeft de SGP-fractie aan dat de Verenigde vergadering weliswaar op 6 mei van dit jaar een peilbesluit voor dit gebeid heeft vastgesteld maar dat dit kennelijk nog niet tot tevredenheid heeft geleid bij de stakeholders in dit gebied. Daarom wil de SGP-Waterschapsfractie weten of er vanuit Waterschap Hollandse Delta overleg is (geweest) met de agrariërs en natuurbeheerder in dit gebied, zodat de belangen van beide stakeholders praktisch geborgd worden. Daarnaast vraagt de fractie zich af wat het waterschap nog meer kan doen of bijdragen om de beschikbaarheid in droge tijden van zoet water te borgen in dit gebied en wanneer wordt gestart met de uitwerking van de in het peilbesluit genoemde maatregelen.