Gemeente Goeree-Overflakkee is klaar voor de winter

28 oktober 2020

Nu de dagen korter worden en de winter voor de deur staat, breekt de periode van gladheidsbestrijding aan. De gemeente Goeree-Overflakkee staat tot eind maart 2021 vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week paraat voor begaanbare en veilige wegen binnen de bebouwde kom.

In de wintermaanden kan gladheid voor de nodige overlast zorgen en gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente is wegbeheerder en zorgt ervoor dat de wegen die in haar beheer zijn, in goede en veilige staat verkeren. Het bestrijden van gladheid is daarom erg belangrijk. Op de gemeentewerven ligt in totaal 300 ton zout klaar om gladheid op Goeree-Overflakkee te bestrijden.

Waar strooit de gemeente?
De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van gladheid op wegen binnen de bebouwde kom. De wegen die hier op aansluiten buiten de bebouwde kom, zijn de verantwoordelijkheid van het waterschap Hollandse Delta. De provincie Zuid-Holland onderhoudt de N215 en de N498 en de bijbehorende parallelbanen en fietspaden. Rijkswaterstaat beheert de N57 en de A59/N59.

De gemeente doet haar best om te zorgen voor begaanbare wegen, daarom bestrijdt de gemeente gladheid op wegen in een vastgestelde volgorde. Eerst de wegen die het meest worden bereden, de zogenaamde hoofdwegen. Het uitgangspunt hierin is dat een inwoner binnen een afstand van 750 meter een gestrooid weggedeelte kan bereiken. Daarna bestrijdt de gemeente gladheid op routes van het openbaar vervoer, op- en afritten van dijken, doorgaande ontsluitingswegen en doorgaande fietspaden. Wanneer de hoofdroute is gestrooid, behandelt de gemeente voetpaden bij verzorgingstehuizen, winkelgebieden, openbare gebouwen, basisscholen en bruggen. We vragen inwoners om het gedeelte van het voetpad voor de woning zelf schoon te houden.

Gevaarlijke situaties krijgen voorrang
Op de overige wegen vindt gladheidsbestrijding alleen plaats als de hoofdroutes ijs- en sneeuwvrij zijn, er personeel beschikbaar is en het binnen de diensturen van de buitendienst past. In principe rijdt de gemeente de strooiroutes in een vaste volgorde. Mochten er meldingen binnenkomen van gevaarlijke situaties, dan strooit de gemeente deze locaties met voorrang.

Wintermaanden
De gemeente kan niet alle wegen gelijktijdig strooien en roept weggebruikers daarom op om tijdens de wintermaanden extra alert te zijn. Houd tijdens de wintermaanden de verkeersinformatie goed in de gaten en houd rekening met de weersomstandigheden en pas daar uw rijstijl en snelheid op aan.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de bestrijding van gladheid op de website van de gemeente www.goeree-overflakkee.nl/gladheidsbestrijding.