Goeree-Overflakkee dient concept RES in

10 oktober 2020

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 29 september de Concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma RES. In deze strategie staat hoe we op Goeree-Overflakkee de afspraken uit het Klimaatakkoord gaan uitvoeren.

Het Parijsakkoord uit 2015 bevat afspraken om wereldwijd de CO2uitstoot terug te dringen en daarmee de temperatuurstijging van ons klimaat te beperken. In Nederland zijn deze afspraken vastgelegd in het Klimaatakkoord. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de opwek van hernieuwbare elektriciteit en de transitie naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving. Hoe we op Goeree-Overflakkee deze afspraken gaan uitvoeren, staat omschreven in de Concept Regionale Energiestrategie (RES).

RES regio Goeree-Overflakkee
In Nederland zijn 30 RES-regio’s. Goeree-Overflakkee is één van deze dertig regio’s. In de jaren voor het klimaatakkoord is op ons eiland al veel in gang gezet op het gebied van duurzaamheid, zowel vanuit initiatieven van particulieren en ondernemers als door inspanningen van de gemeente en de provincie. Al voor de herindeling en sinds haar ontstaan in 2013 heeft de gemeente de ambitie om zich te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.

De impact hiervan wordt nu en in het komende jaar duidelijk zichtbaar. Na het plaatsen van de laatste windmolens (naar verwachting in 2021) zullen totaal 69 windmolens zeker 225 megawatt energie opwekken. Ook wordt inmiddels het vierde zonneveld gerealiseerd, waarmee het vermogen van zonnevelden in totaal bijna 81 megawatt bedraagt. Goeree-Overflakkee produceert inmiddels ruimschoots meer elektriciteit dan ze zelf gebruikt en is daarmee een netto producent van elektriciteit.

Op kern- en buurtniveau zijn we gestart met het organiseren van maatregelen om woningen en andere gebouwen optimaal te isoleren en woningen duurzaam te gaan verwarmen. Op het vlak van warmte is Goeree-Overflakkee al aan de slag. Dit gebeurt door gebouwen te isoleren, met elektrificatie of deze door toepassing van andere warmtebronnen aardgasvrij te maken. De Transitievisie Warmte (TVW) zal als visie in 2021 gereed zijn. Voor de eerste vijf wijken en kernen worden de komende jaren al concrete plannen gemaakt.

Samenwerking
De Concept RES is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met Coöperatie Deltawind, FOGO, gemeente Goeree-Overflakkee, LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland, Stedin, Waterschap Hollandse Delta en Wooncorporatie Oost West Wonen.

Wethouder Tea Both Verhoeven: “Goeree-Overflakkee wil een duurzame, innovatieve regio zijn. Deze Concept RES geeft aan wat Goeree-Overflakkee bijdraagt aan de opwek van duurzame energie en gaat verder in op de warmte-opgave. We weten nu waar we staan en waar we naartoe willen. Nu komen we in de fase waarin duurzaamheid ‘achter de voordeur’ gerealiseerd gaat worden. We willen veel meer partijen, zoals inwoners en ondernemers, betrekken en ruimte bieden voor initiatieven. Een onderdeel hiervan is de start van het traject Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee, waarbij we met inwoners en ondernemers onder andere in gesprek gaan over de vragen hoe we in de toekomst energie gaan opwekken en hoe we onze huizen en panden gaan verwarmen zonder aardgas. De komende periode worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd.”

Vervolgproces
De Concept RES wordt de komende periode verder uitgewerkt tot een definitieve RES 1.0. Deze moet juli 2021 gereed zijn. De concept RES is te lezen via de website https://klimaatkrachtiggo.nl/regionale-energiestrategie-res-goeree-overflakkee/.