Technisch en maritiem onderwijs Stellendam versterkt

5 oktober 2020

Al enkele jaren staat de financiële bedrijfsvoering van de maritieme opleidingen van STC te Stellendam (hierna: STC) onder druk, als gevolg van het lage aantal studenten dat instroomt. STC heeft samen met de gemeente en verschillende partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven afspraken gemaakt, om te komen tot een toekomstbestendig maritiem onderwijs op Goeree-Overflakkee.

Sinds 2019 heeft STC regelmatig overlegd met verschillende stakeholders, over de toekomst van het maritiem onderwijs en het aanpakken van de knelpunten. Op 25 mei 2020 heeft het College van Bestuur van STC tot haar spijt moeten besluiten om op de locatie Stellendam het eerste leerjaar 2020/2021 stop te zetten. Minder dan tien studenten hadden zich ingeschreven, verdeeld over vier opleidingen.

Krachten bundelen
Omdat het belang om STC op Goeree-Overflakkee te behouden groot is, zijn er in de afgelopen tijd met diverse betrokken partijen vervolggesprekken gevoerd. Fish Auction (UFA), Visserijvereniging Zuid-West, Beroepscampus, ondernemers, gemeente Goeree-Overflakkee en STC hebben de krachten gebundeld om de maritieme opleidingen in Stellendam te versterken. Partijen hebben daarbij nadrukkelijk de wens uitgesproken om het eerste leerjaar van STC in 2020/2021 toch van start te laten gaan. STC heeft daarmee ingestemd en er zijn concrete afspraken gemaakt.

Toekomstbestendig STC
Eén van deze afspraken is om intensief en op duurzame wijze samen te werken aan een toekomstbestendige oplossing voor kwalitatief hoogwaardig technisch en maritiem onderwijs op Goeree-Overflakkee. Om dit te realiseren, is er een werkgroep ingesteld die vanaf oktober aan de slag gaat. Het doel is om per 1 februari 2021 een plan te hebben voor een toekomstbestendig STC, voor het schooljaar 2021/2022 en de jaren daarna.

In de gemaakte afspraken wordt het belang onderschreven om samen op te trekken met andere partijen op Goeree-Overflakkee. Zo neemt het GO-college deel aan de ingestelde werkgroep en er zal worden samengewerkt met de Beroepscampus die begin 2021 van start gaat. Op die manier kunnen partijen op het eiland elkaar versterken.