Gemeente Goeree-Overflakkee start met flexibel cameratoezicht

13 november 2020

De gemeente Goeree-Overflakkee start met flexibel cameratoezicht. De gemeente zet samen met de politie en het Openbaar Ministerie mobiele camera’s in bij de handhaving van de openbare orde. De driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) hoopt dat de inzet van camera’s bijdraagt aan de opsporing van daders van strafbare feiten.

Het inzetten van cameratoezicht is gebaseerd op de wettelijke taak van de lokale overheid met als doel om de openbare orde te handhaven. Fysiek toezicht is helaas niet altijd afdoende om criminaliteit te voorkomen of te bestrijden. Cameratoezicht is dan een geschikt middel om meer zicht te krijgen op criminaliteit.

‘Op Goeree-Overflakkee zijn de criminaliteitscijfers in vergelijking met andere gemeenten laag, maar er gebeuren hier ook genoeg zaken die de veiligheid en de leefbaarheid aantasten. Denk aan het gebruik en verhandelen van drugs, brandstichting, diefstal en vandalisme. We zetten allerlei middelen in om dit een halt toe te roepen. Cameratoezicht is er daar één van, hopelijk gaat hier een preventieve werking van uit. Mochten er toch incidenten zichtbaar zijn, dan hopen we met de beelden daders te kunnen traceren en hun de rekening te sturen voor het vergoeden van de schade.’ Aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Hotspots
Het plaatsen van camera’s gebeurt op die plaatsen waar de noodzaak het grootst is. De gemeente brengt in samenwerking met de politie de zogenaamde hotspots in beeld. In afstemming met de driehoek zal de burgemeester locaties aanwijzen waar – bij wijze van proef – een camera zal worden geplaatst.

De effecten van de inzet van het cameratoezicht worden met enige regelmaat gemonitord. Na één jaar wordt het gebruik van mobiele camera’s geëvalueerd.

Gebruik van de beelden
De politie heeft een belangrijke rol bij het beheer van cameratoezicht op openbare plaatsen. Zij is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet politiegegevens en voert de operationele regie. De politie is ook de instantie die gebruik maakt van de beelden bij incidenten of ongeregeldheden met betrekking tot handhaving van de openbare orde.

Operationeel expert wijkagent Sacha Houtman over de proef: ‘De mobiele camera’s kunnen helpen om openbare orde problematiek op Goeree-Overflakkee tegen te gaan. Als politie kunnen we straks de camerabeelden gebruiken om strafbare feiten op te sporen’.

Maak melding
Ons gezamenlijk doel is om met elkaar de veiligheid op het eiland te waarborgen. Heeft u informatie over de daders of iets gezien wat kan helpen om hen op te sporen? Maak er melding van bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem. Telefoonnummer politie: 0900-8844 (bij heterdaad 112), telefoonnummer Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.