Goeree-Overflakkee bedankt pleeggezinnen

5 november 2020

Alle ruim vijftig pleeggezinnen van Goeree-Overflakkee ontvangen in de komende periode een attentie om ze te bedanken voor het veilige en stabiele thuis dat ze bieden aan kinderen. Wethouder Berend Jan Bruggeman kwam persoonlijk, met inachtneming van de coronamaatregelen, het cadeautje brengen bij de familie Noordzij in Oude-Tonge.

Er is dit jaar gekozen voor een toegangsbon voor zes personen voor Faunapark Flakkee, met een toepasselijk prentenboek over een babykangoeroe die een pleeggezin krijgt. De gemeente gunt de gezinnen samen een onbezorgd en ontspannen dagje uit tussen de stokstaartjes, ara’s en vossen van het dierenpark in Nieuwe-Tonge.

Van woensdag 28 oktober tot en met 4 november is het de Week van de Pleegzorg. In deze landelijke actieweek wordt de aandacht gevestigd op pleegzorg en het tekort aan pleegouders. Ook worden pleegouders in het zonnetje gezet.

Waardevol
Tijdens het bezoek vertelden pleegouders Noordzij aan de wethouder hoe waardevol het is om pleegkinderen een thuis te kunnen bieden. Zelf bieden ze zes kinderen een thuis, waarvan de jongste net naar de basisschool is en de oudste tot de jongvolwassenen behoort.  Pleegzorg vraagt verschillende vaardigheden, zo vertelt Inge Noordzij. “Elk kind is anders en heeft een andere aanpak nodig. Bevlogenheid is goed, maar je moet je ook realiseren dat het een verantwoordelijke taak is. Je krijgt het vertrouwen dat je een kind een veilige basis gaat bieden. Het bieden van een veilig thuis vraagt tijd, aandacht en aanpassingen. Er vinden overleggen plaats met hulpverlenende instanties en je zult als pleegouders moeten investeren in de relatie met de biologische ouders. Desondanks zouden wij allemaal niet anders willen, het is een verrijking van ons leven.”

Ze benadrukt dat er veel vormen van pleegzorg zijn. “Van crisisopvang tot langdurige zorg. Of alleen in het weekend. Onze oudste zoon en zijn vriendin hebben inmiddels zelf de cursus gevolgd en vangen in het weekend de jongste pleegkinderen op.”

Wethouder Berend Jan Bruggeman (Jeugd) heeft veel waardering voor de gezinnen die hun huis openstellen voor kinderen die – om welke reden dan ook – niet bij hun ouders kunnen wonen. “Elk kind heeft recht op een veilig en warm thuis, een omgeving waar je kunt groeien en bloeien”, zo benadrukt hij. “En je hoeft als pleegouder echt geen speciale kenmerken te bezitten of een ster te zijn in het oplossen van lastige opvoeddilemma’s. Pleegouder zijn vraagt vooral je hart openstellen voor onze jeugd, investeren in onze toekomst.”

Open je wereld
Vanuit Pleegzorg Nederland, de pleegzorgorganisaties en gemeenten is de campagne Open je wereld (openjewereld.nl) opgezet om meer pleegouders te werven. Ieder jaar zijn er 3500 nieuwe pleegouders nodig om alle kinderen die niet thuis kunnen wonen een stabiele omgeving te bieden. De nieuwe campagne is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS.