Samenwerken aan weerbare en vitale recreatieparken en jachthavens

27 november 2020

‘’Recreatieparken en jachthavens kunnen kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van georganiseerde criminaliteit brengt schade toe aan onze samenleving’’. Dat zegt burgemeester Ada Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarom bezoeken we de komende tijd de recreatieparken en jachthavens om ondernemers en beheerders bewust te maken van het risico dat zij lopen. En om meer zicht te krijgen op eventuele signalen van ondermijnende criminaliteit op het eiland.

“Deze week is het eerste recreatiepark op het eiland bezocht. We willen weten wat er speelt op de parken. Hoe zit het met de vitaliteit van het park en is er mogelijk sprake ondermijnende activiteiten?” Aldus een toezichthouder van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT onderdeel van het RIEC).

Dekmantel van recreatief gebruik
Eigenaren van recreatieparken en beheerders van jachthavens kunnen in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Zij lopen het risico om onder de dekmantel van recreatief gebruik te worden misbruikt voor bijvoorbeeld drugshandel, illegale huisvesting, arbeidsuitbuiting of andere vormen van ondermijnende criminaliteit.

Samen tegen ondermijning
De gemeente Goeree-Overflakkee werkt in de aanpak ook nauw samen met de naastgelegen gemeenten Westvoorne, Brielle, Nissewaard, Hellevoetsluis, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Burgemeester Ada Grootenboer: ‘’Het is belangrijk om hierin samen op te trekken. Als de ene gemeente wel een drempel opwerpt en de andere niet, dan trekken criminelen naar daar, waar er gelegenheid is voor ondermijning. We moeten een waterbedeffect zien te voorkomen. Daarnaast roep ik iedereen op om signalen van ondermijnende activiteiten te melden om schade aan onze maatschappij te voorkomen. Door samen alert te zijn, creëren we weerbare en vitale vakantieparken en jachthavens waarin geen ruimte is voor ondermijnende criminaliteit’’. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Signalen melden
Signalen kunnen op verschillende manieren gemeld worden. Aan de politie op 0900-8844. (112 bij spoed). Via de gemeente op 140187 of ondermijning@goeree-overflakkee.nl. Een melding kan ook doorgeven worden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl.

Samenwerking
De politie, het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en de gemeente bezoeken de komende tijd recreatieparken en jachthavens in de gemeente Goeree-Overflakkee.