Steunfonds Goeree-Overflakkee open voor aanvragen ondernemers

13 november 2020

De gemeenteraad Goeree-Overflakkee heeft een steunfonds van 2,5 miljoen euro in het leven geroepen om ondernemers en sport- en sociaal-culturele instellingen te helpen tijdens en na de coronacrisis. De subsidieregeling Steunfonds Coronamaatregelen Ondernemers Goeree-Overflakkee (SCOGO) – waar 1,5 miljoen euro voor is gereserveerd – is vanaf nu open voor aanvragen.

Voor de instellingen in de sport- en sociaal-culturele sector is een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd in het Steunfonds. Momenteel wordt dit deel van het Steunfonds nog verder uitgewerkt.

Vanuit de Rijksoverheid en provincie zijn er verschillende regelingen om organisaties en ondernemingen financieel te helpen. Het steunfonds is aanvullend daarop en vooral bedoeld voor ondernemers met omzetverlies die hun bedrijfsvoering willen of moeten aanpassen vanwege de Covid-19-pandemie.

“We weten en zien dat een aantal ondernemers hard getroffen is door de coronacrisis”, legt wethouder Tea Both (Economie) uit. “Voor een aantal is een koerswijziging of aanpassing in de bedrijfsvoering nodig om verder te kunnen. Met dit steunfonds geven we deze ondernemers een zetje in de goede richting, naar een gezonde toekomst voor hun onderneming.”

Wethouder Peter Feller (Financiën) vult aan. “We hebben zorgvuldig gekeken naar waar de behoefte bij ondernemers ligt. Wat hebben de andere regelingen te bieden en wat mist nog? Het resultaat is deze subsidieregeling waarmee we denken ondernemers echt te kunnen helpen.”

Advisering
De subsidieregeling SCOGO bestaat uit twee delen. Er is in totaal 1,5 miljoen euro gereserveerd voor deze subsidieregeling. Een deel van dit bedrag is voor advisering en ondersteuning, om ondernemers te helpen bij het zoeken van een nieuwe koers als door de coronacrisis voortzetting van de huidige activiteiten niet (goed) meer mogelijk is. Ondernemers kunnen een verzoek doen voor een bijdrage van maximaal € 5.000 euro, waarbij het principe van cofinanciering geldt. Een ondernemer die een bijdrage krijgt draagt zelf ook minimaal datzelfde bedrag bij.

Scholing/fysieke investeringen
Het andere deel van het bedrag is voor scholing/fysieke investeringen. Ondernemers kunnen een bedrag van maximaal € 20.000 euro aanvragen om te gebruiken om hun onderneming (toekomstbestendig) aan te passen. De gemeente vindt hierbij product- en marktontwikkeling en diversificatie (een compleet nieuw product geïntroduceerd waarmee wordt ingespeeld op een totaal nieuwe markt) belangrijke elementen. Ook bij deze aanvragen geldt cofinanciering. Overigens gaat de regeling met terugwerkende kracht in: projecten en activiteiten vanaf 1 september 2020 komen in aanmerking.

Meer informatie over de subsidieregeling Steunfonds Coronamaatregelen Ondernemers Goeree-Overflakkee is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/steunfonds.