Subsidie voor minder tegels en meer groen in de tuin

19 december 2020

Gemeente Goeree-Overflakkee wil inwoners stimuleren de stenen in hun tuin om te ruilen voor groen. Daarom kunnen inwoners vanaf 1 januari 2021 subsidie aanvragen voor een groenere en toekomstbestendigere inrichting van hun tuin. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 15 december de subsidieregeling hiervoor vastgesteld.

Meer hevige neerslag zorgt voor belasting van het riool
Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met hevige neerslag. Dit leidt steeds vaker tot problemen op de laagstgelegen punten in de dorpen. De gemeente past op diverse punten de rioolsystemen aan om de overlast te verminderen, maar dat is voor de toekomst niet voldoende. De gemeente wil daarom inwoners stimuleren om hun tuin te ‘ontstenen’ en te ‘vergroenen’. Minder tegels en meer groen zorgen ervoor dat het water beter in de bodem kan wegzakken. Bij zware hoosbuien raakt het riool dan minder snel overbelast.

Welke maatregelen kunnen mensen nemen?
Inwoners kunnen verschillende maatregelen nemen. Voorbeelden zijn:

  • Koppel de regenpijp af. Het regenwater stroomt de tuin in en kan daar wegzakken.
  • Koop een regenton en laat de regenpijp in de ton lopen. Het water kan in de zomer gebruikt worden om de planten water te geven als het erg droog is.
  • Tegels uit de tuin, groen erin. Zo heeft het regenwater tijd om in de bodem te zakken.
  • Plant een boom. Een boom gebruikt regenwater, dit is goed voor de balans van het grondwaterniveau.
  • Leg een waterberging of retentievijver (een vijver voor waterberging) aan. Maak een laagte in de tuin waar het water naartoe stroomt, waarna het kan wegzakken in de bodem.
  • Leg een groen dak aan. Groene daken houden water vast, in plaats van dat het regenwater wordt afgevoerd naar het riool.

Er zijn meer voordelen: Meer groen en minder tegels zorgen ook voor meer koelte op warme dagen. Stenen geven hitte af, terwijl een boom juist schaduw geeft. Een tuin met struiken en gras is al snel een paar graden koeler dan een tuin met stenen. En het is positief voor de biodiversiteit: Insecten, vogels en andere dieren voelen zich thuis in groene tuinen.

Meer informatie
Per aanvraag is de maximale subsidie € 750. De Tijdelijke subsidieregeling klimaatadaptieve maatregelen bebouwd gebied Goeree-Overflakkee gaat in vanaf 1 januari 2021. Vanaf dat moment kunnen inwoners een aanvraag indienen via een digitaal formulier op de gemeentewebsite.

De subsidie geldt niet voor nieuwbouwwijken gebouwd vanaf 1990. Hier liggen al goede rioleringssystemen, waardoor de kans op wateroverlast in deze gebieden kleiner is. Inwoners die twijfelen of zij in aanmerking komen voor de subsidie, kunnen mailen naar info@goeree-overflakkee.nl.