Gemeente en SRGO bezinnen zich op toekomst

5 februari 2021

Gemeente Goeree-Overflakkee en SRGO, exploitant van onder andere zwembaden De Staver, De Gooye en het Zuiderdiep, kijken de komende periode naar een toekomstbestendige sportorganisatie.

Uit een onafhankelijk rapport over het functioneren van SRGO, in combinatie met de relatie met de gemeente, komen stevige conclusies. Het evaluatieonderzoek werd uitgevoerd door Tien organisatieadvies, in opdracht van zowel SRGO als de gemeente.

De onderzoekers concluderen dat er sprake was van een valse start door een flinke bezuinigingsopgave. De gemeente gaf door de jaren heen niet duidelijk aan wat ze precies verwachtte. Ook is er sprake bij SRGO van een sterke doe-cultuur, de samenwerking tussen de locaties is minimaal en onderlinge verhoudingen zijn niet optimaal. Voor zowel SRGO als de gemeente zijn er verbeterpunten. Zo krijgt de gemeente het advies om het opdrachtgeverschap te professionaliseren en consistent en consequent aan te sturen.

“We hebben flink wat huiswerk meegekregen”, reageert wethouder Berend Jan Bruggeman van Sport. Hij wil, samen met de gemeenteraad, aan de slag met de conclusies van het onderzoek. “Laten we wel in het oog houden dat de verbeterpunten op organisatorisch vlak liggen. Veel gaat gewoon goed. De medewerkers van SRGO werken hard om, als de coronamaatregelen het toelaten, onder andere onze kinderen zwemles te geven en ruimte te bieden voor ontmoeting en sport. Het is nu belangrijk dat er op organisatorisch vlak structurele verbeteringen komen.”

Het bestuur van SRGO herkent zich in het onafhankelijke rapport en dankt Tien organisatieadvies voor hun inzet en verwoording in het rapport. “Ook bedanken we iedereen die hier in alle openheid aan mee heeft kunnen werken. De afgelopen jaren zijn vooral gebruikt om overall op orde te komen. Financiën en HR zijn voor heel SRGO nu goed opgezet. De vervolgstap is om kwalitatief en kwantitatief meer uit de locaties te gaan halen door verdere samenwerking en het opzetten van activiteiten die aansluiten bij de behoefte van de inwoners van Goeree-Overflakkee. Dit zullen we doen in overleg met de gemeente.”

De onderzoekers bekeken relevante documentatie en interviewden zowel medewerkers van SRGO als van de gemeente. De evaluatie was al afgesproken op het moment dat SRGO als één eilandelijke organisatie eind 2016 het beheer en exploitatie van de zwembaden, multifunctionele accommodaties Grutterswei en Dorpstienden en buurtcentra Oostdam en Haegse Huus overnam. Tot die tijd waren beheer en exploitatie in handen van verschillende partijen.

Donderdagavond 4 februari is het onderzoek gepresenteerd aan de raad, nadat het college enkele dagen eerder geïnformeerd was. Ook bestuur en personeel van SRGO hebben een terugkoppeling gehad. De onderzoekers hebben scenario’s voor de toekomst in hun advies genoemd: van aanpassingen aan de huidige organisatie tot omvormen tot een sportbedrijf.

Het college heeft nog geen voorkeur voor een scenario uitgesproken. De komende periode beraadt ze zich, net als het bestuur van SRGO, op de nodige vervolgstappen voor de toekomst.