Huisarts en gemeente versterken samenwerking voor betere jeugdzorg

13 februari 2021

Vier huisartspraktijken op Goeree-Overflakkee hebben vanaf 1 februari versterking gekregen van een praktijkondersteuner, die zich specifiek bezig houdt met de jeugd. Deze zorgprofessional is de verbindende schakel tussen huisarts en de (gemeentelijke) jeugdhulpverlening.

Soms komt een ouder/verzorger of jongere voor vragen te staan, waarbij hulp of advies van een professional nodig is. Deze praktijkondersteuner kan via de huisarts worden ingeschakeld bij jongeren met (lichte) psychische, emotionele of gedragsproblemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van het kind (bijvoorbeeld: druk, stil, prikkelbaar of vaak boos), angstige of nerveuze gevoelens, somberheid, dwanggedachten of problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten).

De gemeente Goeree-Overflakkee nam samen met huisartsen en praktijkondersteuners het initiatief voor deze pilot van maximaal twee jaar. Huisarts Hermen Driece van Huisartsenpraktijk Boom en Driece in Ooltgensplaat en de wethouder Zorg, Berend Jan Bruggeman, zetten recent hun handtekening onder de intentieovereenkomst als symbolische start voor de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd.

In andere gemeenten in Nederland worden al enige tijd praktijkondersteuners jeugd ingezet. De huisartsen, jeugdhulpverleners, gemeenten en de ouders/verzorgers en de jongeren zelf zijn positief. De praktijkondersteuner ontlast de huisarts en neemt de tijd om goed met een kind of jongere in gesprek te gaan en de hulpvraag duidelijk te krijgen. De praktijkondersteuner jeugd weet vervolgens ook wat de mogelijkheden zijn voor de juiste hulp in de eigen omgeving. Uit onderzoek blijkt dat jeugdzorg meer op maat kan worden ingezet waardoor de jongeren en ouders eerder en beter geholpen worden.

“Sneller de juiste hulp voor onze jongeren, dat is de inzet”, zo vat wethouder Berend Jan Bruggeman samen. “We zien allemaal de meerwaarde van goede samenwerking en korte lijntjes.” Hij heeft hoge verwachtingen van de proef. “Van huisartsen hoorden we dat ze regelmatig jongeren op hun spreekuur krijgen, voor wie er eigenlijk te weinig tijd is om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Doorverwijzen naar specialistische hulp is lang niet altijd de beste oplossing. De praktijkondersteuner is iemand die doorvraagt, inzicht krijgt in de omgeving van een jongere en investeert in een vertrouwensband. Zo wordt sneller duidelijk wat echt nodig is. Dat kan specialistische zorg zijn, maar het kan ook heel goed dat laagdrempelige meer preventieve hulp in de eigen omgeving meer resultaat geeft.”

Huisarts Hermen Driece vult aan: “We hopen op deze manier jongeren met psychische problemen sneller te kunnen helpen. We hopen ook dat vroegtijdige inzet van de praktijkondersteuner preventief werkt door psychische problemen op tijd te behandelen. Daarmee worden mogelijk psychische aandoeningen in de toekomst voorkomen. Zo verwachten we ook de kwaliteit van de psychische zorg voor onze jongeren te verbeteren.” Hij benoemt dat de huisartsenzorg op deze manier een specialist extra in het team krijgt die voor deze problematiek expertise en extra tijd heeft. “Verder brengen we door deze ondersteuner de zorg waar mogelijk dichter bij de patiënt: de juiste zorg op de juiste plaats. Als psychische problematiek door de praktijkondersteuner op de praktijk behandeld kan worden hoeft de patiënt niet, zoals eerder, te reizen naar elders. Daardoor is de drempel lager om behandeling te krijgen en te accepteren.”

De afgelopen periode is in overleg met Zorggroep Haringvliet, een aantal enthousiaste huisartsen en de gemeente de invoering van de praktijkondersteuner vormgegeven. De praktijkondersteuner Jeugd werkt bij Huisartsenpraktijk Boom en Driece in Ooltgensplaat, Huisartsenpraktijk Oude-Tonge, Huisartsenpraktijk Westplaat in Sommelsdijk en Huisartsenpraktijk Kop van ’t Eiland in Ouddorp.