Overspelreclame? Dat verdient een tegengeluid!

19 februari 2021

De SGP vindt het buitengewoon treurig dat de ‘overspelreclame’ ook her en der op het eiland te zien is. Hiermee worden mensen immers aangemoedigd om hun partner en kinderen te bedriegen. De SGP deelt de zorgen over de verwoestende uitwerking die zulke reclame heeft voor relaties en gezinnen.

De SGP onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om zulke reclame uit het straatbeeld te weren. Om te beginnen is samen met de ChristenUnie nagevraagd wie verantwoordelijk is voor het ophangen van de posters. Het kan niet zo zijn dat de gemeente hier geld aan verdient. Maar we weten nu nog niet of dat het geval is.

‘De SGP wil graag ook een positief geluid laten horen, door de grote waarde te benadrukken van relaties waarin liefde en trouw het fundament vormen, van stabiele gezinnen waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. Landelijk is de SGP bezig met het opzetten van een reclamecampagne om dit ‘tegengeluid’ te laten horen’, aldus fractievoorzitter Hendrik Herweijer.

Overspelreclame? Dat verdient een tegengeluid!
Op de landelijke site kan iedereen kiezen welke billboards geplaatst kunnen worden. Daarmee wil de SGP de maatschappelijke discussie een nieuws impuls geven. Afgelopen jaar stelde de SGP vragen aan het kabinet over de aanpak van overspelreclame. ‘We merken dat veel mensen zich hier (gelukkig!) aan storen. Die reacties krijgen we uit de breedte van de samenleving’. Het moedwillig stukmaken van relaties door het aanmoedigen van overspel, dat is ongepast en moet aangepakt worden.

Welke richting kiest u? Breng hier uw stem uit! ‘Het winnende ontwerp willen we vervolgens via crowdfunding een plaats geven langs ons snelwegen’, zo wordt de actie aangekondigd op www.sgp.nl.