Gemeente zoekt balans in gebiedsvisie ‘Kop van Goeree’

25 maart 2021

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft samen met de Provincie Zuid-Holland een landschappelijke gebiedsvisie ontwikkeld voor de Kop van Goeree. Dat was nodig, omdat er in het gebied spanning is tussen aan de ene kant behoud en bescherming en aan de andere kant vernieuwing en ontwikkeling. Is de grens bereikt? Wat kan wel en wat kan niet in dit bijzondere maar kwetsbare gebied? Wat verbetert de kwaliteit nog? Deze gebiedsvisie, tot stand gekomen na onderzoek en gesprekken met belanghebbenden in het gebied, is de basis. Hiermee gaan we met elkaar in gesprek om te komen tot heldere spelregels. `

De gemeente hoort graag uw reactie, dat kan via de link naar het vragenformulier onderaan deze pagina. Inleveren kan tot en met 7 april 2021.

Toeristisch in trek
De kop van het eiland is populair. Zowel bij inwoners als bij toeristen. Het landschap met zandwallen, akkertjes en historische bebouwingslinten wordt op korte afstand van elkaar afgewisseld met weidse polders en de grootsheid van kust, duinen en strand. Dit maakt het gebied zo aantrekkelijk. Die aantrekkelijkheid heeft ook een keerzijde. Vroeger hadden toeristen genoeg aan een tent, een klein huisje of een caravan. Nu moeten de huisjes voorzien zijn van alle gemakken en het hele jaar te gebruiken zijn. De populariteit zorgt er ook voor dat de landschappelijke kwaliteiten van het gebied onder druk staan.

Is de grens bereikt? 
Het bijzondere landschap is de reden dat toeristen op bezoek komen. Inwoners en gemeente beseffen zich dan ook dat dat landschap gekoesterd moet worden. Tegelijkertijd moet een gebied zich kunnen ontwikkelen. Stilstand is achteruitgang. Dat geldt bijvoorbeeld voor recreatieterreinen of bedrijvenlocaties. De markt verandert en ondernemers veranderen mee, maar voorwaarde is wel dat het ‘past’ in het gebied. Dat betekent dus dat we met elkaar moeten zoeken naar een evenwicht. Een evenwicht tussen behoud en ontwikkeling.

Inventarisatie 
Het unieke landschap van de schurvelingen en zandwallen is door de provincie benoemd als Kroonjuweel. Ze hebben een beschermde status. Deze zandwallen zijn zeer gedetailleerd in kaart gebracht. De kaart laat een prachtig wallenpatroon zien dat zich uitstrekt over het dorp.

Voor deze gebiedsvisie is, naast de zandwallen, een uitgebreide inventarisatie van het hele landschap gemaakt. Digitale data van gemeente en provincie zijn samengebracht in zestien kaarten in totaal. Deze kaarten geven een goed inzicht in de verschijningsvorm en gelaagdheid van de verschillende landschappen. Deze kaarten laten goed zien hoe bijzonder het gebied is.

Overzicht openen in een apart venster

Vijf waarden 

Op basis van de inventarisatie zijn vijf waarden van het gebied benoemd:

  1. De kracht van de contrasterende landschappen
  2. Openheid als kostbaar goed
  3. Dynamiek aan de randen, rust in het midden
  4. De waarde van bestaande tradities en verhalen
  5. Water als kostbaar goed

Klik op beschrijving van de vijf waarden. Met deze vijf waarden in de hand willen we met u als inwoner en gebruiker het gesprek voeren over de toekomst van het gebied.

Hoe verder? 
De landschappelijke gebiedsvisie wordt voorgelegd voor vaststelling aan de gemeenteraad. Dan is het een officieel beleidsdocument. Dan gaan we, met deze gebiedsvisie in de hand, met elkaar het gesprek aan over hoe we bijvoorbeeld de zandwallen beter kunnen beschermen en hoe het centrum van het dorp verder kan ontwikkelen. Maar dat is niet het enige waarover we met u in gesprek willen, want het gaat ook over de toekomst van de landbouw in de polders en over de ontwikkeling van recreatieve verhaallijnen door het dorp.

Vragenformulier
Voorafgaand aan de vaststelling van deze landschappelijke gebiedsvisie zijn we ook al benieuwd naar uw eerste reactie. Wij nodigen u dan ook uit om te reageren middels het vragenformulier.

Video’s
De concept-gebiedsvisie wordt ook uitgelegd in twee video’s:

De lange versie (6 ½ minuut) https://youtu.be/czXfBV4Ymog

De korte versie (2 minuten) https://youtu.be/iwkse7hVvlQ

Gebiedsvisie
Te downloaden: GO_gebiedsvisie_vs15_[13-01-2021].pdf