Aanpak rijstrookindeling Hellegatsplein richting N59

27 maart 2021

De wegmarkering op het knooppunt Hellegatsplein wordt in maart 2021 aangepast. Hier komt het verkeer van de A29 en A59 samen op één rijstrook: de N59 richting Goeree-Overflakkee en Zeeland.

Met de nieuwe rijstrookindeling ontstaat er meer ruimte voor invoegend verkeer vanaf de A29 en de A59 en wordt een rustiger wegbeeld gecreëerd. Deze maatregel komt de doorstroming en veiligheid op de N59 ten goede. Het is een onderdeel van het volledige maatregelenpakket dat ervoor moet zorgen dat de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59 verbeteren.

Eerste stap
De nieuwe wegmarkering is een eerste belangrijke stap in het verbeteren van de doorstroming. Met behulp van monitoring wordt het effect van deze maatregel bekeken. Later wordt bepaald of er nog aanvullende innovatieve maatregelen worden toegepast.

Werkzaamheden
Om overlast voor de omgeving te beperken, worden de werkzaamheden gelijktijdig uitgevoerd met de aanleg van iVRI’s (slimme verkeerslichten) bij het kruispunt Schaapsweg. Zie ook: https://www.n59vandetoekomst.nl/nieuws/slimme-verkeerslichten-n59.

Deze werkzaamheden vinden plaats in het volgende weekend:

  • Van vrijdag 26 maart om 22.00 uur tot maandag 29 maart om 05.00 uur is de N59 in beide richtingen afgesloten voor verkeer vanaf de A29 tot kruising N215/N59. Er is wel verkeer mogelijk via de N215. Voor fietsers blijft het mogelijk de N59 bij kruispunt Schaapsweg over te steken.

Omleidingen
De omleidingsroute wordt aangegeven via borden en tekstwagens. Doorgaand verkeer dat normaal via de N59 rijdt, wordt nu omgeleid via de A4 en A29. De extra reistijd is maximaal 20 minuten. Lokaal verkeer wordt via het wegennet omgeleid. Dit kan leiden tot een langere reistijd van maximaal 40 minuten.

Meer informatie
Een toelichting op alle maatregelen is te vinden op www.n59vandetoekomst.nl. Geïnteresseerden kunnen de voortgang van het project volgen via deze website en zich daar inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland werken middels een pakket van 14 maatregelen samen aan de verbetering van de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59. Het streven is om alle maatregelen eind 2024 te hebben uitgevoerd.