Werkzaamheden N215 Melissant-Dirksland

27 maart 2021

De provincie Zuid-Holland heeft inmiddels de nieuwe N215 tussen Melissant en Dirksland opgeleverd. Maar van de oude N215 moet nog een parallelweg worden gemaakt. Die laatste werkzaamheden ter hoogte van Melissant worden door een nieuwe aannemer uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?
De provinciale weg en de dorpsentree van Melissant moeten nog opnieuw ingericht worden. We maken de weg veiliger voor het verkeer, onder andere met nieuwe bushaltes en maatregelen die de snelheid van het verkeer remmen. Bij het inrijden van Melissant is de nieuwe maximumsnelheid straks 30 kilometer per uur.

Op de afbeelding is een impressie te zien van de nieuwe situatie van de weg. Deze impressie is verwerkt in technische ontwerptekeningen. Tijdens het omzetten van impressie naar ontwerptekeningen zijn nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Daardoor kan de eindsituatie afwijken van de situatie op de afbeelding.

Nieuwe aannemer
De nieuwe aannemer heeft het werk overgenomen. Het bedrijf maakt alle overgebleven werkzaamheden zo snel mogelijk af.

Bypass bij kruising Noordijk
Op woensdag 3 maart 2021 is de nieuwe aannemer begonnen met de voorbereidende werkzaamheden op de oude Provinciale weg (N215) bij de kruising Noordijk. Een bypass is naast de kruising aangelegd, zodat de kruising niet helemaal afgesloten hoeft te worden voor het verkeer en Melissant bereikbaar blijft.

Nieuwe planning
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe planning. In verband met juridische procedures, kunnen sommige werkzaamheden nog niet worden uitgevoerd. Zodra meer bekend is, informeren de provincie en gemeente inwoners hierover. Provincie Zuid-Holland is wegbeheerder van de N215, actuele informatie over de werkzaamheden staat op: www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n215/n215-omleiding/.